MENU

Zdroj: Lawyers & Business 
Autor komentáře: Mgr. Michal Nulíček, LL.M.

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a Spolek pro ochranu osobních údajů navázali spolupráci při řešení sporů v oblasti zpracování osobních údajů. Spolupráce je zaměřena na zvyšování povědomí o rozhodčím řízení jako vhodné formě řešení sporů týkajících se otázek zpracování osobních údajů. Spolek zároveň povede seznam rozhodců doporučovaných pro spory v oblasti ochrany osobních údajů.

Pro dané spory však bude samozřejmě i nadále možné využít všech rozhodců rozhodčího soudu. Seznam rozhodců doporučovaných spolkem naleznete v brzké době zde.

„Rozhodčí řízení je díky svému charakteru, rychlosti a neveřejnosti velmi vhodné pro některé spory týkající se zpracování osobních údajů, zejména pro spory mezi správci a zpracovateli či společnými správci. Jeho neveřejný charakter zároveň zajistí dostatečnou ochranu práv dotčených subjektů údajů,“ uvedl k tomu Vladan Rámiš, předseda spolku.

Celý článek naleznete zde.


Nové pokyny Evropské komise ke spotřebitelským směrnicím a jejich dopad na digitální trh IT Security Workshop