MENU

Zdroj: E15

Autor komentáře: Mgr. Michal Nulíček, LL.M.

Evropská směrnice, která zakotvuje právní ochranu oznamovatelů protiprávního jednání, má být do našeho právního řádu implementována do 17. prosince letošního roku. Je zřejmé, že lhůtu nestihneme. Proč je ochrana oznamovatelů tak důležitá a s čím mohou firmy začít již dnes?

Právní ochrana whistleblowerů

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů předložila vláda Sněmovně v únoru letošního roku. Poslanci však návrh nestihli schválit do podzimních voleb. Na povinnosti České republiky směrnici včlenit do našeho právního řádu se nic nemění, v určitých případech ale bude možné domáhat se přímého účinku směrnice.

Jak zdůrazňuje advokát Michal Nulíček z advokátní kanceláře Rowan Legal, ochrana whistleblowerů podle směrnice se vztahuje pouze na porušení práva Evropské unie. Přímý účinek tedy nastává pouze v tomto rozsahu, týkat se bude oblastí, jako je zadávání veřejných zakázek, ochrana osobních údajů, ochrana životního prostředí nebo bezpečnosti potravin a výrobků.

„I přímý účinek se tak vztahuje jen na oznámení z těchto oblastí a nikoliv dalších, které upravuje český návrh zákona. Ten byl připraven tak, že nad rámec uvedených umožňoval podávání oznámení ohledně prakticky všech porušení práva – všech přestupků a trestných činů,“ vysvětluje Michal Nulíček.

Směrnice zavazuje členské státy zajistit ochranu oznamovatelů před odvetnými opatřeními. Především zaměstnanci se totiž mohou obávat hrozby výpovědi, nepřiznání odměn nebo jiné nežádoucí reakce ze strany zaměstnavatele.

Celý článek naleznete zde.


Jednací řízení s uveřejněním – prakticky a na příkladech Stát musí nastavit ochranu oznamovatelů nekalého jednání