MENU

Zdroj: Právní prostor
Autoři: Mgr. Romana Szuťányi, Petr Hložánek

V souvislosti s připravovanou novelou zákoníku práce mohly leckomu uniknout některé změny, které zákoník práce doznal koncem roku 2022. I proto si advokátka ROWAN LEGAL, Mgr. Romana Szuťányi, specializující se na pracovní právo připravila krátký přehled o významných výhodách, které konec roku zaměstnancům přinesl.

Konkrétně 30. listopadu 2022 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 358/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela“), a některé další zákony a který mezi jiným zavádí novou překážku na straně zaměstnance v podobě otcovské dovolené a taktéž zákaz výpovědi v době, kdy se zaměstnanec nachází v karanténě.

Otcovská dovolená jako překážka v práci  

S dávkou otcovské poporodní péče se novopečení tatínkové setkávají již několik let. Výše uvedená novela však postavila tzv. otcovskou na roveň mateřské a rodičovské dovolené. V zákoníku práce přibyla nová překážka v práci v podobě otcovské dovolené (§ 195a), která ukládá zaměstnavatelům povinnost poskytnout zaměstnanci otcovskou dovolenou v souvislosti s narozením dítěte a péčí o něj. Otcovská dovolená zaměstnanci přísluší po dobu poskytování dávky otcovské poporodní péče podle zákona o nemocenském pojištění.

Celý článek si můžete přečíst zde.


ROWAN LEGAL vylepšila své postavení v mezinárodním srovnání advokátních kanceláří. Ocenění získal v Chambers Europe i Chambers Global Nové podmínky výkonu funkce člena voleného orgánu a zřízení evidence vyloučených osob