Autor: JUDr. Martin Šubrt, Ph.D., LL.M., Mgr. Irena Kolárová a Mgr. Pavel Víšek
Vydavatel: epravo.cz

Dne 10. června 2020 vydal velký senát Nejvyššího soudu České republiky rozhodnutí ve věci sp. zn. 31 ICdo 36/2020, ve kterém se zabýval platností smlouvy uzavřené mezi jediným společníkem společnosti a touto společností zastoupenou svým jediným společníkem. V rozhodnutí se Nejvyšší soud odchýlil od své předchozí judikatury v otázce výkladu pojmu zjevného narušení veřejného pořádku. Zatímco dříve Nejvyšší soud vykládal slovo „zjevné“ jako vyjádření stupně intenzity narušení veřejného pořádku, v aktuálním rozhodnutí se přiklonil k výkladu, že zjevným narušením veřejného pořádku se myslí nepochybné či jednoznačné narušení veřejného pořádku bez ohledu na stupeň intenzity narušení.

Celý článek najdete zde.


Whistleblowing jako příležitost k odhalení černých ovcí v organizaci Soudní dvůr EU dnes vydal rozsudek ve věci Schrems II