MENU

Arbitráž vedená podle pravidel ICC v České republice je tématem článku, který pro letní dvojčíslo časopisu Soukromé právo (7-8/2019) připravili JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb a JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk.  Negativní zkušenosti stran s pravidly ad hoc rozhodčího řízení, na která odkazovaly rozhodčí doložky a která často nebyla dohledatelná nebo aktuální, vedla českého zákonodárce k zavedení striktního požadavku přikládat pravidla pro ad hoc rozhodčí řízení k rozhodčí smlouvě. Naproti tomu tato povinnost neplatí pro rozhodčí řízení vedená před stálými rozhodčími soudy. Jako nejasnou se zdá otázka, zda se tato povinnost má vztahovat i na rozhodčí řízení vedené dle ICC Pravidel u Rozhodčího soudu ICC. Tuto problematiku podrobněji rozebírají autoři v uvedeném článku: České rozhodčí řízení podle ICC pravidel


Sbíráte na webu likes? Jste společným správcem osobních údajů s Facebookem Na webu se platí i soukromím