Lukáš Duffek a Linda Coufalová připravili článek k novele trestního zákoníku a trestního řádu na téma „Posílení vlivu obviněného na průběh trestního řízení“.

V článku se můžete dočíst o novinkách, která má tato aktuálně projednávána novela přinést, a to zejména o institutu prohlášení viny obviněného a o rozšíření možnosti prohlásit rozhodné skutečnosti za nesporné. V neposlední řadě také o změnách, které se dotknou oblasti sjednávání dohod o vině a trestu.

Autoři pojednávají o praktických dopadech těchto novinek včetně souvisejících úskalích, a to především z pohledu obhajoby.

Článek je uveřejněn v Právním rádci č. 02/2020 nebo zde.


Převzetí profilové fotografie možným zásahem do osobnosti uživatele Blíží se souhlasový režim pro cookies a konec náhodně generovaných čísel v telemarketingu?