MENU
Rowan Legal
  • donat@rowan.legal

Josef Donát, držitel prestižního ocenění Právník roku v oblasti práva ICT za rok 2014, je vedoucím specializace Právo ICT advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, rozhodcem a zapsaným mediátorem. Je hlavním autorem unikátní publikace Právo v síti: průvodce právem na internetu (C.H.Beck, 2016) a spoluautorem hned několika komentářů k zákonům v oblasti ochrany osobních údajů, egovernmentu či kybernetické bezpečnosti.

Ve své praxi se dlouhodobě věnuje rozsáhlým projektům v oblasti právních aspektů digitalizace, elektronické identifikace, cloud computingu, kybernetické bezpečnosti a dodávek informačních systémů. V poslední době se intenzivně věnuje vzniku projektu elektronické identifikace BankID, kdy jeho tým byl odpovědný za kompletní právní podporu – počínaje přípravou a vyjednáváním legislativy, přes obchodní podmínky až po komplexní poradenství zúčastněným bankám při napojení na služby eGovernmentu.

Josef mimo jiné vedl týmy například při přípravě smluvní dokumentace pro zajištění celosvětové datové konektivity nadnárodní bankovní skupiny, dále asistoval u jednoho z největších projektů outsourcingu IT infrastruktury a aplikací v České republice anebo hned pro dvě ze tří nejvýznamnějších bank v České republice poskytoval právní podporu při určování prvků kritické informační infrastruktury dle zákona o kybernetické bezpečnosti.

Josef Donát zastupuje významné nadnárodní ICT společnosti, a to zejména ve vztazích s programátory při vývoji software, spolupracuje též na návrhu licenčních podmínek pro počítačové programy a poskytuje klientům podporu při vyjednávání o kontraktech v řádu stovek milionů korun. Pro klienty z řad soukromého i veřejného sektoru poskytuje expertní poradenství při výběrových a zadávacích řízeních na dodávky či služby v oblasti ICT a podílí se též významným způsobem na právní podpoře pro dynamické technologické start-upy, u nichž moderní technologie a inovace kladou značné nároky na správnou právní kvalifikaci.

Jako ředitel Národního centra pro digitální ekonomiku se zároveň aktivně podílí na právní úpravě jednotného digitálního trhu, zejména ve vztahu k e-commerce, službám informační společnosti či elektronické kontraktaci.

Josef Donát pravidelně přednáší na vysokých školách, je členem redakční rady Masaryk University Journal of Law and Technology.

Pro Českou bankovní asociaci vedl tým odpovědný za právní otázky vzniku jedinečného projektu elektronické identifikace BankID, v rámci kterého vyjednával komplexní novelizaci několika právních předpisů umožňující rozšíření bankovní licence, asistoval při nastavení kompletních smluvních parametrů celého projektu a podporoval banky při zapojení do služeb eGovernmentu.

Jménem členských bank také jeho tým vyjednával vznik projektu Národního rozvojového fondu, ve kterém největší finanční instituce budou investovat do obecně prospěšných projektů v hodnotě několika desítek miliard korun.

Josef byl také členem týmu vyjednávajícího nejvýznamnější projekt nadcházejících desetiletí, a to dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, přičemž odpovědností týmu ROWAN LEGAL bylo nejvhodnější nastavení smluvních vztahů mezi státem a investorem.

Pro významnou nadnárodní banku poskytuje právní podporu při přípravě a realizaci první rozsáhlé implementace cloudových aplikací Google Apps for Business včetně jednání s dodavatelem, regulátorem bankovního trhu i úřadem na ochranu osobních údajů. Obdobně pro jinou banku asistoval při zavádění cloudových aplikací Microsoft Office 365 anebo při výběru cloudového CRM nástroje Salesforce včetně stanovení závazných smluvních podmínek, rizikové analýzy a podpory při jednání.

Pro společnost T-Mobile Czech Republic poskytuje právní podporu při rozsáhlém nadnárodním projektu outsourcingu telekomunikační infrastruktury významného subjektu působícího v energetice.

Pro společnost CISCO SYSTEMS (Czech Republic) poskytuje právní poradenství v oblasti zákona o kybernetické bezpečnosti a nařízení eIDAS.

Pro společnosti SAP ČR, CGI IT Czech Republic, NESS Czech či Česká Spořitelna se podílel na přípravě desítek vzorových smluvních dokumentů dle nového občanského zákoníku v různorodých oblastech práva ICT.

Pro významnou bankovní instituci realizoval rozsáhlou analýzu týkající se biometrických dynamických podpisů a jejich nasazení ve finančním sektoru.

Řadě subjektů z veřejné i soukromé sféry asistoval při implementaci zákona o kybernetické bezpečnosti včetně jednání se zástupci Národního bezpečnostního úřadu.

Titul: Kybernetické právo v České republice, třetí vydání
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 03/2020

Titul: Zákon o zpracování osobních údajů
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 09/2019

Titul: Právo v síti. Průvodce právem na internetu
Vydavatel: C. H. Beck
Datum vydání: 07/2016

Titul: Základy práva informačních technologií
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2013

Titul: Software Protection: A Comparative Perspective
Vydavatel: Verlag Medien und Recht
Datum vydání: 2012

Titul: Základy softwarového práva
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2011

Název: Chambers & Partners Europe 2019 – Ranked lawyer / IP (Band 3) and TMT (Band 1)
Datum:2019

Název: Legal 500, Leading Lawyer
Datum: 2019

Název: Chambers & Partners Europe 2018 – Ranked lawyer / IP and TMT (Band 2)
Datum: 2018

Název: Legal 500, Leading Lawyer
Datum: 2018

Název: Chambers & Partners Europe 2017 – Ranked lawyer / IP and TMT (Band 2)
Datum: 2017

Název: Legal 500, Leading Lawyer
Datum: 2017

Název: Chambers & Partners Europe 2016 – Ranked lawyer / Notable practitioner in TMT and IP (Band 2)
Datum: 2016

Název: Právnická firma roku 2015 v oblasti Telekomunikace a Média (ROWAN LEGAL – vedoucí týmu)
Datum: 2015

Název: Chambers & Partners Europe 2015 – Band 1 in TMT (ROWAN LEGAL – vedoucí týmu)
Datum: 2015

Název: Právnická firma roku 2010 – 2015 v oblasti práva ICT (ROWAN LEGAL – vedoucí týmu)
Datum: 2010 – 2015

Název: Právník roku 2014 v oblasti práva ICT
Povolání: Partner v ROWAN LEGAL
Datum: 2014

Vzdělání

Škola: Nottingham Trent University, Nottingham, Velká Británie, Law and Business Management,
Období: ukončeno 2011 závěrečnou zkouškou
Obor studia: titul Master of Laws/LLM.

Škola: Akadémia policajného zboru, Bratislava, Slovenská republika
Období: ukončeno 2010 rigorózní zkouškou, titul JUDr.
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Období: ukončeno 2007 složením státní závěrečné zkoušky, titul Mgr.
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: Národní centrum pro digitální ekonomiku, z.ú.
Pozice: Ředitel a zakladatel
Období: 03/2015 – současnost

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Partner (07/2010 – současnost)
  • Koncipient (01/2007 – 06/2010)

Období: 01/2007 – současnost
Popis pracovní pozice: Vedoucí odborné specializace práva ICT

Společnost: Advertisment agency AETNA, spol. s.r.o.
Pozice: Key account manager pro oblast ICT
Období: 03/2000 – 12/2006