MENU
Rowan Legal
  • cervanova@rowan.legal

Anna Cervanová je v rámci ROWAN LEGAL členem týmů, které se věnují právu informačních technologií, ochraně hospodářské soutěže, energetickému právu, regulaci a oblasti compliance. V rámci práva informačních technologií se Anna věnuje zejména oblasti nových technologií, ochrany osobních údajů a právu e-commerce. V oblasti ochrany hospodářské soutěže se Anna zabývá otázkami veřejné podpory a spojování soutěžitelů, a to z hlediska českého i unijního práva.

Oblasti práv informačních technologií a ochrany hospodářské soutěže Anna často propojuje, když se zabývá např. soutěžními aspekty využívání osobních údajů nebo soutěžněprávním posuzováním obchodních modelů využívaných výrobci a distributory software.
V oblasti energetického práva se Anna významně podílí na řadě projektů, zejména získávání a uznávání zahraničních licencí pro podnikání v energetických odvětvích na území České republiky, řešení smluvních vztahů s operátorem trhu a dalších úkonů a vztahů nezbytných pro působení na trhu s energiemi.
V oblasti regulace a compliance Anna řeší zejména zavádění compliance systémů do společností, problematiku ochrany oznamovatelů protiprávního jednání a právní požadavky na podnikání v regulovaných odvětvích.

Implementace compliance systému u významného vlastníka vodovodů a kanalizací v rámci České republiky (v roce 2020).

Implementace compliance systému u předního poskytovatele zaměstnaneckých benefitů, včetně poskytování konzultací a přípravy dokumentace (probíhající projekt).

Uznání zahraničních licencí a uzavírání smluv s operátorem trhu a dalšími subjekty pro zahraniční energetickou skupinu (probíhající projekt).

Průběžné právní poradenství pro významného vlastníka a provozovatele vodovodů a kanalizací v rámci České republiky v oblasti IT smluv a regulace nakládání s odpadními vodami (probíhající projekt).

Příprava podání na Evropskou komisi ve věci veřejné podpory v oblasti telekomunikací (2020).

Účast na právní due diligence za účelem akvizice teplárenské společnosti, s důrazem na posouzení problematiky překompenzace a proveditelnosti akvizice z hlediska energetické regulace (2020).

Titul: Data jako zdroj tržní síly? Jak ovládání dat ovlivňuje postavení soutěžitelů na trhu a nakolik je relevantní pro soutěžní právo – část I. a II.
Vydavatel: Právní prostor
Datum vydání: 10/2018

Titul: Smart Contracts a jejich využití v energetice: Energotech na obzoru?
Vydavatel: PRO-ENERGY magazín
Datum vydání: 4/2018
Spoluautor Mgr. Pavel Kropáček

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Období: magisterský studijní program (ukončeno v roce 2015)
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Edinburgh Law School (The University of Edinburgh)
Období: ukončeno 2018
Obor studia: LLM program Innovation, Technology and the Law

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • advokát (10/2020- současnost)
  • koncipient (12/2018 – 10/2020)

Společnost: Kropáček LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.
Pozice: koncipient
Období: 04/2016 – 12/2018

Společnost: Mgr. Pavel Kropáček, advokát
Pozice:

  • 06/2015–03/2016: koncipient
  • 09/2013–05/2015: paralegal