Rowan Legal
  • fiser@rowan.legal

Martin Fišer se v rámci týmu advokátní kanceláře ROWAN LEGAL specializuje na oblast práva veřejných investic s přesahem do práva ICT. Podílí se na právním poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak subjektům ucházejícím se o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek i ve všech ostatních fázích cyklu veřejného investování.

V rámci této specializace se Martin zabývá zejména tvorbou právních analýz, administrací zadávacích řízení, zpracováváním zadávacích podmínek, smluvních dokumentací a problematikou financování projektů z evropských prostředků.

Martin má hluboké zkušenosti s poskytováním právní podpory při přípravě zadávacích podmínek včetně zpracování komplexních smluvních podmínek v mnoha projektech (z oblasti ICT, stavebnictví apod.). Poskytuje též dílčí právní stanoviska ke klíčovým problémům v oblasti zadávání veřejných zakázek a má mimo jiné zkušenosti také s problematikou financování projektů z evropských prostředků.

Martin Fišer je rovněž aktivní při publikaci odborných článků souvisejících s tématem veřejných zakázek.

Titul: Zahájení zadávacího řízení odesláním předběžného oznámení k uveřejnění – zjednodušení procesu nebo zbytečné prodloužení zadávacího řízení?
Vydavatel: Veřejné zakázky
Datum vydání: 01/2017

Titul: Jak se vypořádat s povinností odeslání oznámení o výběru dodavatele bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele?
Vydavatel: epravo.cz
Datum vydání: 04/2017

Vzdělání

Škola: Masarykova univerzita v Brně
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Associate (01/2020 – současnost)
  • Koncipient (11/2016 – 01/2020)

Společnost: Úřad Regionální Rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Pozice: Specialista pro oblast veřejných zakázek/právník
Období: 12/2010 – 10/2016