MENU
Rowan Legal
  • fiser@rowan.legal

Martin Fišer se v rámci týmu advokátní kanceláře ROWAN LEGAL specializuje na právo veřejného investování, smluvní právo a právo ICT.

V rámci své praxe poskytuje komplexní právní poradenství zadavatelům veřejných zakázek spočívající v komplexní přípravě zadávací a smluvní dokumentace a v právní podpoře při zadávání veřejných zakázek. Martin se dále zabývá zejména poskytováním právního poradenství dodavatelům účastnících se zadávacích řízení, tvorbou právních analýz a problematikou financování projektů z evropských prostředků.

V současnosti se aktivně věnuje právu ICT zejména v souvislosti s implementacemi ICT systémů do infrastruktury veřejných zadavatelů.

Martin Fišer je rovněž aktivní při publikaci odborných článků souvisejících s tématem veřejného zadávání a práva ICT.

Titul: Zahájení zadávacího řízení odesláním předběžného oznámení k uveřejnění – zjednodušení procesu nebo zbytečné prodloužení zadávacího řízení
Vydavatel: Veřejné zakázky č. 1/2017, spoluautor
Datum vydání: 2017

Titul: Jak se vypořádat s povinností odeslání oznámení o výběru dodavatele bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele?,
Vydavatel: epravo.cz, spoluautor
Datum vydání: 28. 4. 2017

Titul: Open source software ve veřejné sféře
Vydavatel: Veřejné zakázky č. 4/2020, spoluautor
Datum vydání: 2020

Titul: Jak zvládnout změny smluv na implementaci IS?
Vydavatel: Veřejné zakázky v praxi, září 2020, spoluautor
Datum vydání: 2020

Vzdělání

Škola: Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta
Období: ukončeno 2010 složením státní zkoušky
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: se zaměřením na oblast veřejných zakázek

  • Associate 1/2020 – současnost
  • Junior Lawyer 11/2016 – 1/2020

Společnost: Úřad Regionální Rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Pozice:

  • právník/specialista pro oblast veřejných zakázek (08/2013 – 10/2016)
  • specialista pro oblast veřejných zakázek (12/2010 – 07/2013)