MENU
Rowan Legal
  • mareckova@rowan.legal

Denisa Marečková se specializuje na oblast veřejných zakázek s přesahem do práva informačních a komunikačních technologií. V rámci této agendy poskytuje komplexní poradenství zadavatelům i dodavatelům.

V rámci své specializace se zaměřuje zejména na přípravu zadávacích podmínek v oblasti IT, smluvní právo, softwarové právo a telekomunikace. V rámci této činnosti se zabývá poradenstvím v oblasti řízení probíhajících projektů realizovaných z veřejných zakázek včetně právního poradenství při změnách smluv.

Denisa má zkušenosti s poskytováním právní podpory při přípravě a administraci významných IT projektů, jejichž celková hodnota dosahovala jednotek mld. Kč a s poskytováním právní podpory dodavatelům o nejvýznamnější veřejné zakázky zadávané v České republice, a to též u projektů spolufinancovaných z operačních programů Evropské unie.

Před příchodem do advokacie působila Denisa jako právník ve VZP ČR, kde se věnovala kompletní přípravě a administraci IT veřejných zakázek, a rovněž pracovala na ČTÚ, kde získala zkušenosti s rozhodováním telekomunikačních sporů a ochranou spotřebitele.

Komplexní příprava zadávacích podmínek a administrace IT veřejných zakázek (vč. vícefázových zadávacích řízení) v dílčí hodnotě až do 500 mil. Kč.

Zastupování subjektu státní správy při vyjednávání a uzavírání smlouvy na podporu, provoz a rozvoj informačního a komunikačního systému s objemem plnění kolem 100 mil. Kč ročně.

Poskytování komplexního právního poradenství vč. contract managementu týkajícího se IT projektů v hodnotě stovek mil. Kč pro významné klienty z veřejné správy.

Poskytování poradenství v oblasti řízení probíhajících projektů realizovaných z veřejných zakázek včetně právního poradenství při změnách smluv.

Právní poradenství spojené s účastí dodavatelů v zadávacích řízeních v hodnotě stovek mil. Kč pro významné IT klienty.

Komplexní právní podpora zadavatelů při analýze možností realizace horizontální spolupráce při realizaci úkolů daných vládním programem digitalizace České republiky 2018+ s názvem „Digitální ČESKO“ a při realizaci projektu příprava vybudování eGovernment cloudu vč. přípravy smluvní dokumentace v hodnotě více než 150 mil. Kč ročně.

Řešení problematiky vendor lock-inu vč. zastupování subjektů státní správy při vyjednávání se stávajícími dodavateli a následném zajištění nového otevřeného zadávacího řízení.

Komplexní vypracování smluv na implementaci a podporu informačního systému veřejné správy s dílčí hodnotou plnění až do 500 mil. Kč.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2013
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Associate (11/2020–současnost)
  • Junior Associate (03/2019–10/2020)

Společnost:  HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Pozice: Junior Associate (09/2017–02/2019)

Společnost:  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Pozice: Právník odboru smluv a veřejných zakázek

Společnost:  Český telekomunikační úřad
Pozice: Právník v oblasti rozhodování účastnických sporů a ochrany spotřebitele