MENU
Rowan Legal
  • mareckova@rowan.legal

Denisa Marečková se dlouhodobě specializuje na oblast veřejných zakázek s přesahem do práva informačních a komunikačních technologií. V rámci této agendy poskytuje komplexní poradenství zadavatelům i dodavatelům včetně zastupování v řízeních před ÚOHS a soudy.

V rámci své specializace se zaměřuje zejména na přípravu zadávacích podmínek v oblasti IT, smluvní právo, softwarové právo a telekomunikace. V rámci této činnosti se také zabývá poradenstvím v oblasti řízení probíhajících projektů realizovaných z veřejných zakázek včetně právního poradenství při změnách smluv.

Před příchodem do advokacie působila jako právník ve VZP ČR, kde se věnovala kompletní přípravě a administraci IT veřejných zakázek a rovněž pracovala na ČTÚ, kde získala zkušenosti s rozhodováním telekomunikačních sporů a ochranou spotřebitele.

Podílela se na komplexní přípravě zadávacích podmínek a administrace IT veřejných zakázek v rozsahu až do 300 mil. Kč.

Podílela se na vypracování smlouvy na implementaci a podporu informačního systému veřejné správy s hodnotou plnění více než 200 mil. Kč.

Podílela se na úpravě zadávacích podmínek na vývoj, podporu a rozvoj informačního systému veřejné správy s hodnotou plnění více než 250 mil. Kč.

Podílela se na vypracování vzorové smluvní dokumentace pro zadavatele na vývoj, podporu, údržbu a rozvoj informačních systémů veřejné správy.

Poskytovala právní poradenství zadavatelům a českým společnostem v otázkách smluvních vztahů k informačním systémům a počítačovým programům včetně přípravy obchodních podmínek pro distribuční partnery či spotřebitele.

Poskytovala kontrolu a revizi smluvní dokumentace poskytovatelům služeb informačních a komunikačních technologií v rámci IP/IT auditu.

Poskytovala smluvní zajištění nákupu a jeho podpory hardwaru pro veřejný sektor.

Podílela se na revize obchodních podmínek poskytovatelů služeb elektronických komunikací a zajištění jejich souladu se zákonem o elektronických komunikacích.

Poskytuje poradenství v oblasti řízení probíhajících projektů realizovaných z veřejných zakázek včetně právního poradenství při změnách smluv.

Zastupuje zadavatele v řízeních před ÚOHS a soudy.

Podílí se na poskytování právního poradenství při účasti dodavatelů v zadávacích řízeních v hodnotě stovek mil. Kč pro významné IT klienty (3/2019- dosud).

Podílí se na poskytování komplexního právního poradenství vč. contract managementu týkajícího v IT projektů hodnotě stovek mil. Kč pro významné klienty z veřejné správy (3/2019– dosud).

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
Období: magisterský studijní program ukončen v roce 2013
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Advokát (11/2020 – současnost)
  • Koncipient (3/2019 – 10/2020)

Společnost: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Pozice: koncipient
Období: 09/2017 – 02/2019

Společnost: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Pozice: právník odboru smluv a veřejných zakázek
Období: 12/2014 – 08/2017

Společnost: Český telekomunikační úřad
Pozice: právník v oblasti rozhodování účastnických sporů a ochrany spotřebitele
Období:04/2013 – 11/2014