MENU
Rowan Legal
  • novotnyf@rowan.legal

Filip Novotný se specializuje na právo veřejných zakázek, právo hospodářské soutěže a na oblast veřejných investic obecně. Ve své praxi se věnuje poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky, a to ve všech fázích zadávacího řízení a rovněž v rámci správních řízení před ÚOHS a v řízeních před správními soudy.

V oblasti práva veřejných zakázek se Filip věnuje poskytování preventivního i sporového právního poradenství. Zabývá se mimo jiné přípravou zadávacích dokumentací, právních analýz, procesních podání smluv a obecně poskytováním právního poradenství v rámci všech kroků spojených s přípravou a administrací zadávacích řízení.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, současnost
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Advokátní koncipient (07/2021–současnost)
  • Paralegal (10/2019–06/2021)

Společnost: DRV Legal, s.r.o. advokátní kancelář
Pozice: Právní asistent (04/2019–08/2019)

Společnost: JONCKERS TRANSLATION & ENGINEERING s.r.o.
Pozice: Projektový manažer (04/2019–09/2019)

Společnost: AK RHK, s.r.o., advokátní kancelář
Pozice: Právní asistent (01/2018–09/2018)