MENU
Rowan Legal
  • halek@rowan.legal

Jakub Hálek se v rámci týmu ROWAN LEGAL věnuje zejména právu duševního vlastnictví (především autorskému právu), právu informačních a komunikačních technologií, právu nekalé soutěže, sporové agendě, insolvenčnímu právu a právu na informace.

Již během svého magisterského studia se Jakub věnoval odborné publikační činnosti. V rámci soutěží SVOČ se umístil se svými odbornými pracemi na 2. a 3. místě v magisterské sekci „Autorské právo“ v rámci fakultních kol na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a na 3. místě v sekci „Autorské právo, pracovní právo, rodinné právo“ v rámci Česko-slovenské studentské vědecké soutěže. Za svou odbornou práci získal i ocenění od Bulletinu advokacie a nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s.

Podílí se na poskytování právních služeb významnému klientovi v oblasti trhu srovnávání cen produktů ve sporu s mezinárodní společností, a to v otázce zneužití dominantního postavení a související škody (2020–dosud).

Podílí se na poskytování právních služeb klientovi, veřejnoprávní televizi, ve sporu vyplývajícím ze smlouvy o dílo k internetovému vysílání (2019–dosud).

Podílí se na zastupování klienta jako žalobce a žalovaného ve sporech o zaplacení částek přesahujících 200 milionů Kč, a to v souvislosti s vývojem a implementací robustního informačního systému (2018–dosud).

Podílel se na zastupování insolvenčního správce v incidenčních sporech vedených v rámci insolvenčního řízení společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. (2017–2020)

Podílí se na poskytování komplexního právní poradenství významným poskytovatelům hostingových služeb (2016–dosud).

Podílel se na poskytování komplexního právního zastoupení České republice – České správě sociálního zabezpečení v insolvenčním řízení společnosti OKD, a.s., včetně zastupování ve věřitelských orgánech (věřitelský výbor) a komplexního právní poradenství v insolvenční oblasti (2016–2018).

Titul: Directive on Copyright in the Digital Single Market: A challenge that lies ahead. Common Law Review
Vydavatel: Common law society
Datum vydání: 2020

Titul: Autorské právo a jeho porušování na internetu z pohledu škody, náhrady škody a bezdůvodného obohacení
Vydavatel: SVOČ
Datum vydání: 2015

Titul: Vybrané autorskoprávní aspekty Let’s Play videí
Vydavatel: SVOČ
Datum vydání: 2017

  • 2.místo v magisterské sekci „Autorské právo“ X. ročníku studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) pořádané Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, akademický rok 2016/2017 (práce s názvem Vybrané autorskoprávní aspekty Let’s Play videí)
  • 3. místo v sekci „Autorské právo, pracovní právo, rodinné právo“ VII. ročníku studentské Česko-slovenské studentské vědecké soutěže 2017, akademický rok 2016/2017 (práce s názvem Vybrané autorskoprávní aspekty Let’s Play videí)
  • 3. místo v magisterské sekci „Autorské právo“ VIII. ročníku studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) pořádané Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, akademický rok 2014/2015 (práce na s názvem Autorské právo a jeho porušování na internetu z pohledu škody, náhrady škody a bezdůvodného obohacení)
  • Ocenění od Wolters Kluwer ČR, a. s., za nejlepší práci obhájenou v magisterské sekci „Autorské právo“ X. ročníku studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) pořádané Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, akademický rok 2016/2017 (práce na téma Vybrané autorskoprávní aspekty Let’s Play videí)

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Období: magisterský studijní program ukončen 2018 složením státních závěrečných zkoušek; státní rigorózní zkouška složena 2018
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Associate (01/2022 – současnost)
  • Advokátní koncipient (06/2018–01/2022)
  • Senior paralegal (11/2016–06/2018)
  • Junior paralegal (05/2016–10/2016)

Společnost: Onheiser Miechová advokátní kancelář s.r.o
Pozice: právní asistent
Období: 07/2014–12/2015

Společnost: Advokátní kancelář JUDr. Monika Šnoblová
Pozice: student
Období: 02/2014–12/2015