MENU
Rowan Legal
  • boruta@rowan.legal

Jan Bořuta se v rámci týmu advokátní kanceláře ROWAN LEGAL specializuje na oblast veřejného sektoru, zejména pak práva veřejných zakázek, stavebního práva a smluvní agendu.

V současné době se věnuje především oblasti veřejných investic. Poskytuje právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek a koncesí, tak dodavatelům, v oblasti zadávacího a koncesního řízení, řízení před ÚOHS a soudy.

V rámci této specializace se Jan zabývá zejména zpracováváním zadávacích podmínek, smluvních dokumentací, tvorbou právních analýz, administrací zadávacích řízení a problematikou financování projektů z evropských či národních prostředků.

Připravoval kompletní zadávací podmínky vč. smluvní dokumentace a poskytoval komplexní právní poradenství pro zadavatele veřejné zakázky na rekonstrukci památkově chráněného objektu Císařských lázní v Karlových Varech v hodnotě cca 830 mil. Kč (2019).

Připravoval komplexní smluvní dokumentaci pro koncesní projekt sdílení elektromobilů v hlavním městě Praze pro klienta Operátor ICT, a.s. (2018).

Připravoval komplexní smluvní dokumentaci pro účely nákupu, údržby, oprav a zajištění trvalé letové způsobilosti letounů s vybavením pro letové ověřování leteckých pozemních zařízení v anglickém jazyce v hodnotě cca 25 mil. EUR bez DPH pro klienta Řízení letového provozu České republiky, s.p. (2017).

Připravoval kompletní zadávací podmínky včetně smluvní dokumentace pro veřejnou zakázku na realizaci pilotního projektu dodávky, implementace a provozu technologie inteligentního měření spotřeby elektrické energie o předpokládané hodnotě více než 4 mil. EUR bez DPH a poskytování komplexního právního poradenství při zadávání veřejné zakázky pro klienta E.ON Distribuce a.s. (od 2017 dosud).

Poskytoval komplexní právní poradenství pro zadavatele v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky na údržbu, opravy a investiční činnost do distribuční soustavy v rámci elektrizační sítě v hodnotě více než 1 mld. Kč bez DPH pro klienta E.ON Distribuce a.s. (2017–2018).

Podílel se na přípravě zadávacích podmínek včetně smluvní dokumentace veřejné zakázky na návrh a výstavbu novostavby objektu budovy nové radnice Městské části Praha 12 v hodnotě cca 480 mil. Kč bez DPH vč. poskytování komplexního právního poradenství při zadávání veřejné zakázky a poskytoval kompletní právní poradenství v realizační fázi projektu pro klienta Městská část Praha 12 (od 2017 dosud).

Podílel se na zpracování komplexní právní analýzy klientovi Česká republika – Ministerstvo vnitra týkající se možností transformace České pošty, s.p., Odštěpného závodu ICT služby, do formy samostatného státního podniku a dopadů této transformace. V rámci této analýzy zejména zpracovával jednotlivé varianty a mechanismy vytvoření nového státního podniku, posouzení aspektů aplikace in-house výjimky či horizontální spolupráce a rozpočtových aspektů záměru (2015).

Podílel se na poskytování komplexního právního poradenství společnosti in-house společnosti hlavního města Prahy Operátor ICT, a.s. v souvislosti s řešením aktuálních problémů projektu Opencard, jakož i při hledání vyhovujícího a dlouhodobě udržitelného budoucího řešení dopravně-odbavovacího systému na území tzv. Pražské integrované dopravy. V rámci těchto služeb se podílel zejména na zpracovávání rozsáhlé související smluvní dokumentace (2015–2016).

Podílel se na poskytování právního poradenství pro Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (původně Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR) – právní poradenství při přípravě a realizaci koncesního projektu „Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice, projekt PPP“ o předpokládané hodnotě cca 4,5 mld. EUR. Poradenství zahrnovalo zejména právní podporu během procesu koncesního řízení, zejména ve fázi posouzení a vyhodnocení splnění podmínek účasti (2015).

 

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Období: ukončeno 2015 obhajobou diplomové práce
Obor studia: právo a právní věda

Škola: University College Dublin, Sutherland School of Law
Období: 09/2013–05/2014
Obor studia: studijní pobyt se zaměřením na mezinárodní právo, evropské právo a irské veřejné právo v období

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Advokát (10/2019 – současnost)
  • Koncipient (01/2016 – 10/2019)
  • Právní asistent (07/2012 – 12/2015)

Období: 07/2012 – současnost
Popis pracovní pozice: Poskytuje podporu členům advokátní kanceláře ROWAN LEGAL ve všech oblastech, ve kterých kancelář působí

Společnost: AK Balcar, Hrouzek, Veselý a partneři
Pozice: Paralegal
Období: 03/2011 – 07/2012