Rowan Legal
 • mareckova@rowan.legal

Denisa Marečková se dlouhodobě specializuje na oblast veřejných zakázek s přesahem do práva informačních a komunikačních technologií. V rámci této agendy poskytuje komplexní poradenství zadavatelům i dodavatelům včetně zastupování v řízeních před ÚOHS a soudy.

V rámci své specializace se zaměřuje zejména na přípravu zadávacích podmínek v oblasti IT, smluvní právo, softwarové právo a telekomunikace. V rámci této činnosti se také zabývá poradenstvím v oblasti řízení probíhajících projektů realizovaných z veřejných zakázek včetně právního poradenství při změnách smluv.

Před příchodem do advokacie působila jako právník ve VZP ČR, kde se věnovala kompletní přípravě a administraci IT veřejných zakázek a rovněž pracovala na ČTÚ, kde získala zkušenosti s rozhodováním telekomunikačních sporů a ochranou spotřebitele.

 • komplexní příprava zadávacích podmínek a administrace IT veřejných zakázek v rozsahu až do 250 mil. Kč,
 • vypracování smlouvy na implementaci a podporu informačního systému veřejné správy s hodnotou plnění více než 100 mil. Kč,
 • úprava zadávacích podmínek na vývoj, podporu a rozvoj informačního systému veřejné správy s hodnotou plnění více než 250 mil. Kč,
 • vypracování vzorové smluvní dokumentace pro zadavatele na vývoj, podporu, údržbu a rozvoj informačních systémů veřejné správy,
 • poradenství zadavatelům a českým společnostem v otázkách smluvních vztahů k informačním systémům a počítačovým programům včetně přípravy obchodních podmínek pro distribuční partnery či spotřebitele,
 • kontrola a revize smluvní dokumentace poskytovatelů služeb informačních a komunikačních technologií v rámci IP/IT auditu,
 • smluvní zajištění nákupu hardwaru pro veřejný sektor.
 • revize obchodník podmínek poskytovatelů služeb elektronických komunikací a zajištění jejich souladu se zákonem o elektronických komunikacích,
 • poskytuje poradenství v oblasti řízení probíhajících projektů realizovaných z veřejných zakázek včetně právního poradenství při změnách smluv,
 • zastupování zadavatelů v řízeních před ÚOHS a soudy,
 • podílí se na poskytování právního poradenství při účasti dodavatelů v zadávacích řízeních v hodnotě stovek mil. Kč pro významné IT klienty (3/2019 – dosud),
 • podílí se na poskytování komplexního právního poradenství vč. contract managementu týkajícího se IT projektů v hodnotě stovek mil. Kč pro významné klienty z veřejné správy  (3/2019 – dosud).

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: koncipient
Období: 03/2019 – současnost

Společnost: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Pozice: koncipient
Období: 09/2017 – 02/2019

Společnost: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Pozice: právník odboru smluv a veřejných zakázek
Období: 12/2014 – 08/2017

Společnost: Český telekomunikační úřad
Pozice: právník v oblasti rozhodování účastnických sporů a ochrany spotřebitele
Období:04/2013 – 11/2014