Speciální rubrika COVID-19 s informacemi, které se Vám mohou hodit. Využijte i naší HOTLINE: hotline@rowan.legal a telefon 731 154 620.

Rowan Legal
  • halek@rowan.legal

Jakub Hálek se v rámci týmu ROWAN LEGAL věnuje zejména právu duševního vlastnictví (především autorskému právu), právu informačních a komunikačních technologií, právu nekalé soutěži, sporové agendě, insolvenčnímu právu a právu na informace.

Již během svého magisterského studia se Jakub věnoval odborné publikační činnosti. V rámci soutěží SVOČ se umístil se svými odbornými pracemi na 2. a 3. místě v magisterské sekci „Autorské právo“ v rámci fakultních kol na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a na 3. místě v sekci „Autorské právo, pracovní právo, rodinné právo“ v rámci Česko-slovenské studentské vědecké soutěže. Za svou odbornou práci získal i ocenění od Bulletinu advokacie a nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s.

Člen týmu, který se podílí na zastupování klienta jako žalobce a žalovaného ve dvojici sporů o zaplacení částky přesahující 100 milionů Kč a v souvisejících sporech, a to v souvislosti s vývojem a implementací informačního systému (2018 – dosud).

Člen týmu, který poskytuje komplexní právní poradenství významným poskytovatelům hostingových služeb (2016 – dosud).

Titul: Autorské právo a jeho porušování na internetu z pohledu škody, náhrady škody a bezdůvodného obohacení
Vydavatel: SVOČ
Datum vydání: 2015

Titul: Vybrané autorskoprávní aspekty Let’s Play videí
Vydavatel: SVOČ
Datum vydání: 2017

  • 2.místo v magisterské sekci „Autorské právo“ X. ročníku studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) pořádané Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, akademický rok 2016/2017 (práce s názvem Vybrané autorskoprávní aspekty Let’s Play videí)
  • 3. místo v sekci „Autorské právo, pracovní právo, rodinné právo“ VII. ročníku studentské Česko-slovenské studentské vědecké soutěže 2017, akademický rok 2016/2017 (práce s názvem Vybrané autorskoprávní aspekty Let’s Play videí)
  • 3. místo v magisterské sekci „Autorské právo“ VIII. ročníku studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) pořádané Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, akademický rok 2014/2015 (práce na s názvem Autorské právo a jeho porušování na internetu z pohledu škody, náhrady škody a bezdůvodného obohacení)
  • Ocenění od Wolters Kluwer ČR, a. s., za nejlepší práci obhájenou v magisterské sekci „Autorské právo“ X. ročníku studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) pořádané Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, akademický rok 2016/2017 (práce na téma Vybrané autorskoprávní aspekty Let’s Play videí)

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • koncipient (06/2018 – současnost)
  • právní asistent (05/2016 – 06/2018)