Rowan Legal
  • spicak@rowan.legal

Ondřej Špičák poskytuje právní služby klientům ROWAN LEGALprimárně  v oblasti smluvního práva, práva veřejných zakázek a hospodářské soutěže. Ondřej se mimo jiné podílel a podílí na zpracování zadávacích podmínek a smluv k významným veřejným zakázkám zejm. z oblasti IT a stavebnictví, dále na věnuje přípravě právních analýz, compliance systémů a manuálů nebo přípravě návrhů a podání k příslušným správním či soudním orgánům, a to jak v oblasti spojování soutěžitelů, tak v oblasti zakázaných dohod či možného zneužití dominantního postavení.

Ondřej se věnuje také korporátnímu právu, fúzím a akvizicím, a dále oblasti medicínského a farmaceutického práva, kde poskytuje právní podporu zejména klientům z řad zahraničních a nadnárodních společností.

Ondřej je absolventem Právnické a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně a dále zahraničního studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ na Northumbria University ve Velké Británii.

Poskytuje průběžné poradenství v oblasti ochrany hospodářské soutěže ve věcech v hodnotě dosahující řádu desítek milionů Kč velké investiční a developerské skupině.

Klientům z oblasti veřejné správy poskytuje poradenství týkající se zejména smluvní části práva veřejných zakázek.

Zahraničním klientům poskytuje právní služby v oblasti licenčních řízení, regulatorních otázek a farmaceutického práva.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Northumbria Law School, Northumbria University
Obor: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Koncipient (05/2018 – současnost)