MENU
Rowan Legal
  • brozek@rowan.legal

Ondřej Brožek se v rámci týmu ROWAN LEGAL věnuje zejména oblasti sporné agendy, a to jak v rámci obecního soudnictví, tak rozhodčího řízení.

Dále se Ondřej věnuje např. problematice práva na svobodný přístup k informacím a ze sporné agendy pak zejména oblasti nekalé soutěže a právu na náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení. Během svého působení v ROWAN LEGAL se Ondřej věnoval poskytování právních služeb v oblasti sporů pro významné klienty z oblastí telekomunikací, e-commerce, stavebnictví, informačních technologií či veřejného práva

Poskytoval právní služby klientovi, Hlavnímu městu Praha, v řadě sporů vyplývajících z projektu Opencard.

Podílel se na poskytování služeb významnému klientovi v oblasti trhu srovnávání cen produktů ve sporu s mezinárodní společností, a to v otázce zneužití dominantního postavení a související škody.

Poskytoval právní služby významnému českému mobilnímu operátorovi v řadě sporů týkajících se nároků na odškodnění ze strany bývalých obchodních zástupců.

Poskytoval právní služby klientovi, Hlavnímu městu Praha, v nekalosoutěžních sporech vyplývajících z provozování a správy veřejného osvětlení na území hlavního města.

Podílel se na poradenství veřejnoprávním institucím při vyřizování a zpracování dokumentace týkající se problematiky přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytoval právní služby klientovi ve sporech o určení práv k nemovité věci v hodnotě přes 80 mil. Kč.

Poskytoval právní služby klientovi, státnímu podniku, v oblasti zahlazování následků hornické činnosti, ve sporu o určení vlastnictví k 1,8 mil. tun hlušinové sypaniny po těžbě uhlí.

Poskytoval právní služby ve sporech klienta NESS Czech s.r.o. vyplývajících ze smlouvy o dílo.

Poskytoval právní služby klientovi, veřejnoprávní televizi, ve sporu vyplývajícím ze smlouvy o dílo k internetovému vysílání.

Podílel se na právních službách v oblasti sportovních sporů dle pravidel Fotbalové asociace České republiky.

Titul: Proces zahájení hromadného řízení a rizika zákona o hromadných žalobách
Vydavatel: EPRAVO.CZ
Datum vydání: 02/2019

Titul: Encyklopedie českých právních dějin, XII. Svazek, Smlouva (Smlouva adhezní, str. 697-716)
Vydavatel: Plzeň: Aleš Čeněk
Datum vydání: 2018

Titul: Způsoby porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu nájemcem
Vydavatel: Rekodifikace & Praxe (Soukromé právo)
Datum vydání: 2015

Titul: Informační povinnost podnikatele vůči spotřebiteli v novém občanském zákoníku
Vydavatel: Rekodifikace & Praxe (Soukromé právo)
Datum vydání: 2014

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Období: ukončeno 2016 – titul Mgr.; 2017 – titul JUDr.
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Advokát (10/2019- současnost)
  • Koncipient (9/2017 – 10/2019)
    Popis pracovní pozice: Poskytuje podporu členům advokátní kanceláře ROWAN LEGAL ve všech oblastech, ve kterých kancelář působí

Společnost: BBH, advokátní kancelář, s.r.o.
Pozice: paralegal, advokátní koncipient
Období: 2/2015–8/2017,