MENU
Rowan Legal
  • hejl@rowan.legal
Pavel Hejl

Pavel se specializuje zejména na oblast informačních technologií, kybernetické bezpečnosti a ochranu osobních údajů. Dlouhodobé zkušenosti má také v oblastech ochrany hospodářské soutěže a práva telekomunikací.

Ve své praxi Pavel poskytuje v oblasti informačních technologií právní poradenství jak globálním ICT společnostem, tak předním společnostem v České republice, a to zejména při vyjednávání komplexních a technologicky náročných kontraktů. Kromě toho má Pavel dlouhodobé zkušenosti s působením pro technologické společnosti jako tzv. „virtuální právní oddělení“.

Pavel vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Fakultu informatiky a statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze. Během studia informatiky získal Pavel praktické zkušenosti v oblasti moderních technologií, když pracoval 5 let jako IT developer při vývoji Informačního systému pro vyšší a krajské soudy v České republice.

Pavel často prezentuje na konferencích v České republice a je jedním z autorů komentáře k patentovému zákonu, vydaného v roce 2017 v nakladatelství C. H. Beck.

Analýza dopadů novelizace zákona o elektronických komunikacích na přední společnosti telekomunikačního trhu v České republice.

Právní poradenství České poště, státní poštovní společnosti České republiky, ohledně kompletního outsourcingu ICT poptávaného v rámci veřejné zakázky.

Asistence České poště v souvislosti s vyjednáváním komplexní změny smlouvy s Ministerstvem vnitra České republiky o správě informačního systému datových schránek, služby zahrnovaly nejen přípravu smluvní dokumentace, ale také komplexní analýzu rizik pro Českou poštu, která musela být vyřešena před implementací těchto nových funkcí.

Právní poradenství přední české společnosti zabývající se distribucí zemního plynu při zavádění nového informačního systému pro podporu účetnictví, správy zákazníků a jiných procesů společnosti (ERP, WDM/EAM). Komplexní právní služby zahrnovaly vytvoření smluvní dokumentace, jednání s uchazeči o podmínkách dodávky informačního systému, asistence klientovi při výběru dodavatele a vyjednávání smluvní dokumentace s vybraným dodavatelem.

Asistence klientovi, přední české bance, při vyjednávání smluvní dokumentace na migraci datového centra. Poradenství se týkalo smluvního zajištění vysokých standardů technických, provozních, bezpečnostních a organizačních podmínek spolehlivého, nepřetržitého a efektivního provozu datového centra, včetně zohlednění regulatorních požadavků.

Chloupek, V., Hartvichová, K. a kol. Patentový zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 350 s.

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

  • Counsel (04/2022 – současnost)
  • Senior Associate (09/2019 – 03/2022)

Společnost: SafeDX s.r.o.
Pozice: virtuál general counsel
Období: 2016 – současnost

Společnost: Bird & Bird s.r.o. advokátní kancelář
Pozice: Senior Associate
Období: 2013 – 2019

Společnost: Weinhold Legal v.o.s.
Pozice: Junior Lawyer
Období: 2006 – 2011

Společnost: VUMS Legend s.r.o.
Pozice: IT system developer
Období: 2002-2007