MENU
Rowan Legal
  • szutanyi@rowan.legal

Romana se specializuje na poradenství v oblasti pracovního práva, zejména v oblasti individuálních a kolektivních pracovněprávních vztahů, přípravy smluvní dokumentace a vnitřních předpisů, náboru a propouštění zaměstnanců, včetně vyjednávání o mimosoudním řešení sporů a řešení pracovněprávních sporů.

Zaměřuje se na poradenství v oblasti pracovnělékařské péče a BOZP, pracovněprávní compliance, řešení etických incidentů na pracovišti, ochranu soukromí zaměstnanců a náhradu škody v pracovněprávních vztazích. Rovněž se zaměřuje na oblast cizineckého práva, zejména na oblast zaměstnávání cizích státních příslušníků a vysílání zaměstnanců do zahraničí. Romana se věnuje i oblasti práva občanského a práva obchodních korporací. Během své kariéry se podílela jako právní poradce na významných projektech zejména pro klienty se zahraniční majetkovou účastí s vysokým podílem poradenství v anglickém a francouzském jazyce.

Romana do kanceláře přišla v roce 2022 po svém působení ve významných českých advokátních kancelářích. V roce 2008 byla zapsána na seznam advokátů České advokátní komory.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 2004
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokát / Counsel (2022–současnost)

Společnost: KPMG Legal, s.r.o., advokátní kancelář
Pozice: Advokát (2019–2022)

Společnost: Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokát (2018–2019)

Společnost: Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář
Pozice: Advokátní koncipient / Advokát (2004–2018)