MENU
Rowan Legal
  • skral@rowan.legal

Samuel Král se ve své praxi zaměřuje zejména na právní poradenství v oblasti práva IT, kybernetické bezpečnosti, duševního vlastnictví, franšízingu a obecné smluvní agendy mezi podnikateli. Jeho klienti jsou české a mezinárodní společnosti ze sektorů IT, on-line služeb, finančních služeb a výrobního průmyslu.

Samuel Král studoval i v Anglii a profesně před svým nástupem do ROWAN LEGAL působil 2 roky v mezinárodní advokátní kanceláři Baker McKenzie a předtím více jak 4 roky v advokátní kanceláři Havel & Partners.

Samuel je akreditován Úřadem průmyslového vlastnictví pro poskytování služby IP Scan pro grantový program Ideas Powered for Business – SME Fund, který nabízí pomoc malým a středním podnikům usazeným v Evropské unii k získání grantu pro IP Scan a přihlášky ochranných známek, patentů a designů.

Samuel je častým řečníkem na lokálních i mezinárodních konferencích, je doktorandem na Ústavu práva autorského na Univerzitě Karlově v Praze, na katedře Občanského práva, kde vyučuje Občanské právo hmotné a podílí se na výuce předmětů v oblasti práva duševního vlastnictví a mediálního práva. Samuel je také autorem několika desítek odborných i populárně naučných článků převážně z oblasti práva duševního vlastnictví a kybernetické bezpečnosti.

 

Zastupování subjektu státní správy při uzavírání smlouvy na podporu, provoz a rozvoj informačního a komunikačního systému s objemem plnění kolem 500 milionů Kč ročně.

Právní poradenství jedné z největších bank se zaváděním bankovního outsourcingu a cloudu v rámci systémů souvisejících s výkonem její činnosti.

Zastupování subjektu státní správy při uzavírání smlouvy na podporu, provoz a rozvoj informačního systému z oblasti základních registrů s objemem plnění v řádu stovek milionů Kč ročně – jednalo se o vyjednávání se 3 dodavateli ke 3 vzájemně propojeným systémům.

Zastupování klienta v účasti na plnění veřejné zakázky na podporu a rozvoj informačního systému veřejné správy s objemem plnění v řádu stovek milionů Kč ročně.

Právní poradenství subjektu státní správy při vytváření smluvních vzorů pro zadávání veřejných zakázek v IT, včetně implementace podmínek dle regulace kybernetické bezpečnosti.

Právní poradenství hned několika ministerstvům při veřejných zakázkách na implementaci, podporu a rozvoj informačního systému státní správy. Například v rámci implementace řešení Service Desku, elektronizace agend, řízení procesního postupu v rámci elektronizovaných agend apod., s plněním v rozsahu od 60 milionů do 500 milionů Kč.

Zastupování dodavatele při vyjednávání uzavření smluv na dodávky modulárních datových center na klíč jednomu z největších provozovatelů/prodejců průmyslových datových center.

Zastupování jedné z největších automobilek v doménových sporech v několika zemích EU.

Zastupování jedněch z největších výrobců spotřební elektroniky (mobilní telefony, počítače, sluchátka, příslušenství), výrobců kosmetiky a výrobců luxusních oděvů při vymáhání jejich práv z průmyslového vlastnictví v celním, trestním a občansko-právním řízení, včetně zastupování před soudy a příslušnými orgány.

Právní poradenství poskytovatelům video streamingových služeb s právní regulací streamingu v České republice a na Slovensku.

Právní poradenství jedné z největších streamingových platforem při tvorbě seriálu v České republice.

Právní poradenství online platformám s aplikací odpovědnosti za uživatelsky vkládaný obsah, včetně implementace a dopadů Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

Právní poradenství klientům v oblasti open source a free software licencí, včetně softwarově definované infrastruktury založené na open source řešeních.

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : Aktuální a další práva duševního vlastnictví v nové evropské harmonizační vlně s přihlédnutím k aplikační praxi v EU a ČR, Žikovská Petra; Dobřichovský Tomáš; Císařová Zuzana; de Korver Zuzana; Sapák Jan; Košík Petr, Praha, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, ediční středisko v nakladatelství Eva Rozkotová, 71, ISBN: 978-80-7630-009-5

Zrušení konceptu sui generis práva k elektronicky přístupným databázím a potenciální dopady takového kroku, Král Samuel, Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Právně rozdělený svět v globálním on-line prostředí, Praha, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, ediční středisko v nakladatelství Eva Rozkotová, 20-28, ISBN: 978-80-7630-017-0

Dichotomie veřejných licencí a její dopad na jejich výklad, Cofola 2020 – Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců 2020

Vymahatelnost virálního efektu veřejných licencí podle českého práva, Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Právo duševního vlastnictví v systému soukromého práva a výzvy informační společnosti 2019

Veřejné zakázky v IT – Kybernetická bezpečnost v praxi, Veřejné zakázky v praxi 2019

Veřejné zakázky v IT – Dohoda o zachování mlčenlivosti (NDA), Veřejné zakázky v praxi 2019

Veřejné zakázky v IT – Implementační smlouvy z pohledu objednatele, Veřejné zakázky v praxi 2019

Veřejné zakázky v IT – Servisní smlouvy k softwaru z pohledu objednatele, Veřejné zakázky v praxi 2019

Obrana před kyber útoky musí být ošetřena i po právní stránce, Bulletin průmyslu 4.0 2019

Seriál IT právo ve smluvní praxi pro časopis IT Systems

Amendment to the Cybersecurity Act substantially extends the categories of persons to whom it applies, Lexology, 2017

 

Akreditace ÚPV pro poskytování služby IP Scan pro grantový program Ideas Powered for Business – SME Fund, 2022

Specifika uzavírání smluv na IT projekty, 2016

Poslední otázky práva IT, 2017

Negociace – umění vyjednávat, 2018/2019

Certifikát pro znalce církevního práva

 

Diplom za 1. místo v soutěži SVOČ pro PF UK s tématem „Zaměstnanci jako veřejnost podle autorského práva“.

Diplom za 2. místo v soutěži SVOČ pro Českou a Slovenskou republiku s tématem „Zaměstnanci jako veřejnost podle autorského práva“

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Období: ukončeno 2015 obhajobou diplomové práce
Obor studia: právo a právní věda (magisterský)

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Období: ukončeno 2016 obhajobou rigorózní práce
Obor studia: právo duševního vlastnictví (rigorózní)

Škola: University of Central Lancashire, Faculty of Law
Období: 2014-2015
Obor studia: právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Senior Associate (10/2021 – současnost)

Baker & McKenzie s.r.o, advokátní kancelář, Associate (10/2019 – 08/2021)

Havel & Partners s.r.o, advokátní kancelář, koncipient, následně Associate (08/2015 – 09/2019)