MENU
Rowan Legal
  • rendl@rowan.legal

Tomáš se specializuje na oblast sporové agendy v rámci civilních a správněprávních sporů. Zejména se věnuje civilní sporné agendě se zaměřením na stavební právoa práva k nemovitostem, včetně smluvní agendy. Rovněž se zabývá sporovou a smluvní agendou se zaměřením na právní vztahy založené na smluvních podmínkách FIDIC.

Dále se věnuje problematice správních řízení vedených před stavebními úřady, přestupkových řízení v oblasti vysokorychlostního kontrolního vážení vozidel a ze sporové agendy pak právu na náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení.

Tomáš je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Stavební fakulty ČVUT v Praze, kde získal inženýrský titul.

Podílí se na zastupování klienta, stavební společnosti, v jejím sporu vyplývajícím ze smlouvy založené na smluvních podmínkách FIDIC v hodnotě cca 500 mil. Kč. Klientovi poskytuje komplexní poradenství a služby, včetně strategie a plánování.

Podílí se na poskytování právních služeb klientovi, veřejnoprávní televizi, ve sporu vyplývajícím ze smlouvy o dílo k internetovému vysílání.

Podílí se na poskytování právních služeb klientovi v oblasti stavebního práva veřejného i soukromého.

Podílí se na poskytování právních služeb klientovi v oblasti vedení vyvlastňovacích řízení z důvodu realizace veřejně prospěšných staveb.

Podílí se na zastupování klienta v řízeních před správními orgány a správními soudy na úseku odpadového hospodářství.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2022
Obor studia: Právo

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2021
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Stavební fakulta ČVUT v Praze, 2019
Obor studia: Stavební management a inženýring

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Junior Lawyer (10/2021–současnost)
  • Paralegal (06/2020–10/2021)

Společnost: Advokátní kancelář RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, advokáti, s.r.o.
Pozice: Právní asistent (02/2019–05/2020)

Společnost: Advokátní kancelář OHB advokáti, s.r.o.
Pozice: Právní asistent (01/2018–01/2019)