MENU
Rowan Legal
  • rendl@rowan.legal

Tomáš Rendl se v rámci týmu advokátní kanceláře ROWAN LEGAL specializuje na oblast sporové agendy jak v rámci civilních, tak správně-právních sporů. Zejména se věnuje civilní sporné agendě se zaměřením na stavební právo a práva k nemovitostem, včetně smluvní agendy. Tomáš se rovněž zabývá sporovou a smluvní agendou se zaměřením na právní vztahy založené na smluvních podmínkách FIDIC.

Dále se Tomáš věnuje např. problematice správních řízení vedených před stavebními úřady, problematice přestupkových řízení v oblasti vysokorychlostního kontrolního vážení vozidel a ze sporové agendy pak právu na náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení.

Tomáš je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a dále absolventem Stavební fakulty Českého vysokého učení technického v Praze, kde v roce 2019 získal inženýrský titul.

Podílí se na zastupování klienta, stavební společnosti, v jejím sporu vyplývajícím ze smlouvy založené na smluvních podmínkách FIDIC v hodnotě cca 500 mil. Kč. Klientovi poskytuje komplexní poradenství a služby, včetně strategie a plánování.

Podílí se na poskytování právních služeb klientovi, veřejnoprávní televizi, ve sporu vyplývajícím ze smlouvy o dílo k internetovému vysílání.

Podílí se na poskytování právních služeb klientovi v oblasti stavebního práva veřejného i soukromého.

Podílí se na poskytování právních služeb klientovi v oblasti vedení vyvlastňovacích řízení z důvodu realizace veřejně prospěšných staveb.

Podílí se na zastupování klienta v řízeních před správními orgány a správními soudy na úseku odpadového hospodářství.

Podílí se na poskytování právních služeb klientům ze soukromého sektoru i z oblasti veřejné správy, týkající se zasmluvnění projektů ze stavebnictví a dopravy.

Poskytoval právní služby klientovi, státnímu podniku, v oblasti zahlazování následků hornické činnosti, ve sporu o určení vlastnictví k 1,8 mil. tun hlušinové sypaniny po těžbě uhlí.

Poskytoval právní služby klientovi, Hlavnímu městu Praha, v řadě sporů vyplývajících z projektu Opencard.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Období: 2016 – 2021
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Stavební fakulta ČVUT v Praze – inženýrský titul
Období: 2014–2019
Obor studia: stavební management a inženýring

Pracovní zkušenosti

Organizace: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:
Junior Lawyer (10/2021 – současnost)
Paralegal (06/2020–10/2021)

Organizace: Advokátní kancelář RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, advokáti, s.r.o.
Pozice: Právní asistent
Období: 02/2019–05/2020

Společnost: Advokátní kancelář OHB advokáti, s.r.o.
Pozice: Právní asistent
Období: 01/2018–01/2019

Společnost: HOCHTIEF CZ, a.s.
Pozice: asistent vedoucího nabídkového týmu
Období: 05/2017–11/2017