MENU
Rowan Legal
  • hejduk@rowan.legal

Vladimír Hejduk je specialistou v oblasti daňového a korporátního práva a v oblasti účetnictví. Poskytuje komplexní právní, daňové a účetní poradenství obchodním korporacím, státním podnikům, subjektům z neziskové sféry a státním podnikům. Je vyhledávaným a doporučeným specialistou v oblasti diskrétního daňového poradenství fyzickým osobám.

Vladimír Hejduk má hluboké zkušenosti s daňovými, účetními a korporátními aspekty fúzí a akvizicí, a při operacích s obchodním závodem v řadě velkých projektů z oblasti automobilového průmyslu, hotelnictví, ICT, vodohospodářského majetku, odpadového hospodářství, energetiky apod., jejichž hodnota dosahovala řádu stovek milionů až miliard korun. Vladimír Hejduk se významně specializuje na sporovou daňovou agendu a věnuje se zastupování klientů jak v daňových řízeních (daňové kontroly, odvolací řízení apod.), tak i ve správním soudnictví. Poskytuje též individualizované diskrétní daňové poradenství fyzickým osobám s vyššími příjmy nebo rozsáhlým majetkem, je odborníkem na oblast svěřeneckých fondů a trustů.

Mezi další oblasti práva, kterým se Vladimír aktivně věnuje lze zařadit právní, daňové a účetní aspekty vývoje, poskytování a používání software a jiného nehmotného majetku.

Vladimír Hejduk je rovněž aktivní v oblasti publikace a v oblasti přípravy legislativy pro oblast účetnictví a daní.

Fúze, akvizice, operace se závodem

  • Poskytoval daňové poradenství propachtovateli, společnosti EGEM, v rámci vyjednávání o pachtu části závodu, daňové poradenství při zpracování transakční dokumentace.
  • Poskytoval AAA AUTO International a.s. daňové poradenství při přeshraniční fúzi.
  • Pro klienta ASE zpracovával daňové Due Diligence cílových subjektů a daňové poradenství při zpracování transakční dokumentace.

Zastupování v daňové sporné agendě

  • Zastupoval Ministerstvo zemědělství ve správní žalobě vůči rozhodnutí správce daně o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně z důvodů údajného porušení zákonao veřejných zakázkách.
  • Zastupoval společnost ALGON v kasační stížnost vůči rozhodnutí soudu o správní žalobě na zrušení rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutím o vyměření daně z příjmů právnických osob za 4 zdaňovací období v letech 2007 až 2011.
  • Zastupoval společnost AAA AUTO Group N.V. ve správní žalobě na zrušení rozhodnutí o odvolání proti vyměření daně z příjmů za rok 2012; předmětem sporu je přeshraniční přenos daňové ztráty v rámci EU.

Komplexní daňové poradenství pro obchodní korporace

  • Pro společnost AAA Auto dlouhodobá (14 let) poskytuje komplexní správu daňové agendy skupiny.
  • Dlouhodobě poskytuje komplexní správa daňové agendy hotelů a restaurací.
  • Pro společnost Elanor, jednoho z lídrů na trhu mzdového outsourcingu, poskytuje dlouhodobě (18 let) komplexní správu daňové agendy a účetnictví.

Pichrt, Jan a kol.: Sport a (nejen) pracovní právo, Praha, Wolters Kluwer, 2014, ISBN 978-80-7478-655-6

Pichrt, Jan a kol.: Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech, Praha: C. H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-481-0

Vzdělání

Škola: Obchodní fakulta VŠE v Praze

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Partner (06/1998–současnost)

Pozice: Daňový poradce – osoba samostatně výdělečně činná (03/1995–06/1998)

Společnost: Česká pojišťovna a. s.
Pozice: Vedoucí ekonomického odboru Závodu služeb České pojišťovny (12/1992–12/1995)

Společnost:  Studentské družstvo služeb UNISET
Pozice: Člen družstva odpovědný za oblast aktivního a pasivního cestovního ruchu (06/1990–12/1991)