MENU
Rowan Legal
  • hejduk@rowan.legal

Vladimír Hejduk je specialistou v oblasti daňového a korporátního práva a v oblasti účetnictví. Poskytuje komplexní právní, daňové a účetní poradenství obchodním korporacím, státním podnikům, subjektům z neziskové sféry a státním podnikům. Je vyhledávaným a doporučovaným specialistou v oblasti diskrétního daňového poradenství fyzickým osobám.

Vladimír Hejduk má hluboké zkušenosti s daňovými, účetními a korporátními aspekty fúzí a akvizicí, a při operacích s obchodním závodem v řadě velkých projektů z oblasti automobilového průmyslu, hotelnictví, ICT, vodohospodářského majetku, odpadového hospodářství, energetiky apod., jejichž hodnota dosahovala řádu stovek milionů až miliard korun. Vladimír Hejduk se významně specializuje na sporovou daňovou agendu a věnuje se zastupování klientů jak v daňových řízeních (daňové kontroly, odvolací řízení apod.), tak i ve správním soudnictví. Poskytuje též individualizované diskrétní daňové poradenství fyzickým osobám s vyššími příjmy nebo rozsáhlým majetkem, je odborníkem na oblast svěřeneckých fondů a trustů.

Mezi další oblasti práva, kterým se Vladimír aktivně věnuje, lze zařadit právní, daňové a účetní aspekty vývoje, poskytování a používání softwaru a jiného nehmotného majetku.

Vladimír Hejduk je rovněž aktivní v oblasti publikace a v oblasti přípravy legislativy pro oblast účetnictví a daní.

Poskytl komplexní daňové poradenství společnosti AAA Auto a.s. při zpracování due diligence před uzavřením transakce. Vladimír poskytl daňové poradenství společnosti také při uzavření a vypořádání transakce.

Poskytl daňové společnosti AAA Auto International a.s. při přeshraniční fúzi. Hodnota transakce dosáhla 4 miliardy eur.

Poskytl komplexní daňové poradenství české společnosti Jihlavan, která se zabývá výrobou hydraulických komponent pro letecký průmysl ve věci akvizice v hodnotě 180 milionů korun.

Poskytuje komplexní správu daňové agendy a účetnictví skupině Software IT Solutions a.s.

Poskytuje komplexní správu daňové agendy a účetnictví luxusní soukromé klinice Brandeis Clinic s.r.o.

Provedl rekonstrukci účetnictví společnosti Wolters Packaging Czech, která zahrnovala také dodatečnou nápravu chybných daňových podání. Spolupráce pokračuje ve formě komplexní správy daňové agendy a účetnictví.

Poskytuje komplexní správu daňové agendy a účetnictví společnosti Hotel „Paříž“ Praha a.s.

Titul: Pichrt, Jan a kol.: Sport a (nejen) pracovní právo
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2014

Titul: Pichrt, Jan a kol.: Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech
Vydavatel: C. H. Beck
Datum vydání: 2013

Vzdělání

Škola: Obchodní fakulta VŠE v Praze

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, účetní a daňová kancelář s.r.o.
Pozice: Partner se zaměřením na daně, účetnictví a korporátní právo
Období: 06/1998 – současnost
Popis pracovní pozice: Zakladatel společnosti poskytující služby v oblasti daní a souvisejícího právního poradenství, účetnictví, mezd a personálního poradenství

Pozice: Daňový poradce – osoba samostatně výdělečně činná
Období: 03/1995 – 06/1998

Společnost: Česká pojišťovna a.s.
Pozice: Zástupce vedoucího odboru sociálních služeb Závodu služeb České pojišťovny
Období: 06/1993 – 12/1995

Společnost: Česká pojišťovna a.s.
Pozice: Zástupce vedoucího odboru sociálních služeb Závodu služeb České pojišťovny
Období: 12/1992 – 06/1993

Společnost: Studentské družstvo služeb UNISET
Pozice: Člen družstva odpovědný za oblast aktivního a pasivního cestovního ruchu
Období: 6/1990 – 12/1991