MENU

Zdroj: časopis Právní rádce
Autoři: JUDr. Lukáš Duffek, JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk

Spory o zaplacení za vícepráce jsou jedněmi z nejčastějších typů sporů ze smluv o dílo, stavebnictví nevyjímaje. Skoro žádný výstavbový projekt se neobejde beze změn rozsahu díla (vznikají tzv. vícepráce a méněpráce) a logicky vyvstává otázka nároku na zaplacení.

Náhled na tuto problematiku přináší autoři článku JUDr. Lukáš Duffek, mediátor a partner naší advokátní kanceláře, uznávaný odborník v oblasti řešení sporů ve stavebnictví, a JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk, advokátka ROWAN LEGAL, která má dlouholeté zkušenosti v oblasti sporové agendy ze smluv o dílo.

Celý článek si můžete přečíst v aktuálním čísle časopisu Právní rádce a v elektronické podobě zde.


Dekarbonizace dopravy ve veřejném sektoru Ochrana před šikanózními insolvenčními návrhy