MENU

Dohoda o rozvázání pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti zaměstnance

Museli jste přistoupit k organizační změně, kterou se stal zaměstnanec nadbytečným? Použijte tuto dohodu jako nejjednodušší způsob skončení pracovního poměru.

Žádost o neplacené volno

Chcete jako zaměstnanec z jakéhokoliv důvodu čerpat neplacené volno? Použijte náš vzor žádosti.

Oznámení tzv. jiných překážek v práci na straně zaměstnavatele

Vznikly vám jako zaměstnavateli jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele? Oznamte to zaměstnancům za použití našeho vzoru.

Oznámení překážek v práci na straně zaměstnavatele – prostoj

Vznikl vám jako zaměstnavateli prostoj, který představuje překážku v práci na straně zaměstnavatele? Oznamte to zaměstnancům za použití našeho vzoru.

Oznámení překážek v práci na straně zaměstnavatele z důvodu částečné nezaměstnanosti

Vznikly vám jako zaměstnavateli překážky v práci na straně zaměstnavatele a jde o tzv. částečnou nezaměstnanost? Oznamte to zaměstnancům za použití našeho vzoru.

Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti zaměstnance

Museli jste přistoupit k organizační změně, v důsledku které se stal zaměstnanec nadbytečným? Jde o zákonný důvod pro výpověď, pro kterou můžete využít náš vzor.