Rowan Legal

U ROWAN LEGAL jsme přesvědčeni, že by právníci měli velmi úzce spolupracovat s odborníky na daňovou problematiku a struktura každého obchodního případu, zejména pak u přeshraničních obchodních případů, by měla být postavena na pečlivě zvážených základech z hlediska právní i daňové problematiky.

Naše oddělení daňového práva se pyšní odborníky na daňovou problematiku a účetními s několika desítkami let zkušeností v oblasti českého i mezinárodního práva a účetnictví, kteří poskytují pochopitelné a praktické poradenství zaměřené na daně podnikatelských subjektů.

Svým klientům pomáháme zejména se strukturováním obchodních případů, plánováním daňové agendy a daňové optimalizace, dále je zastupujeme ve sporech se správci daně a při soudních přezkumech legitimnosti rozhodnutí prováděných orgány pověřenými správou daní a/nebo správci sociálního zabezpečení.

Mezi naše klienty patří největší české společnosti činné v automobilovém průmyslu, poskytovatelé platebních služeb, hotelových a rekreačních služeb, služeb v oblasti IT, nemovitostí, soukromé kapitálové fondy, obchodní sdružení i jednotlivci s vysokým čistým jměním.

Nabízíme i služby mzdových účetních a externí účetní služby.

Jak můžeme pomoci:

 • Daňové plánování a optimalizace
 • Daňové poradenství
 • Due diligence v daňové oblasti
 • Poradenství k daním z obchodních transakcí
 • Účetnictví
 • Zastupování u daňových úřadů a soudů v daňových otázkách
 • Služby externích mzdových a běžných účetních

Vybrané reference:

 • Optimalizace mezinárodní daňové agendy pro společnost AAA Auto a.s. současně s poradenstvím ve věci reorganizace vnitřní struktury a procesů
 • Příprava daňové a finanční strategie, včetně due dilligence, ve věci akvizice hotelu ve Špindlerově mlýně. Po dokončení akvizice příprava a implementace (v souladu se všemi právními, daňovými a účetními aspekty) projektu fúze a optimalizace daně investora
 • Daňová a účetní kontrola ve věci plánované akvizice významné společnosti Sieza, s.r.o.
 • Zastupování developera, společnosti Algon, a.s., před soudem ve sporu týkajícího se dodatečného vyměření daně z příjmu ve výši přibližně 57 milionů korun
 • Daňová optimalizace skupiny Elanor Group, která se zabývá softwarovým vývojem a personálním a mzdovým outsourcingem, za účelem zefektivnění vnitřních operací a splnění podmínek pro získání financování z Evropského fondu regionálního rozvoje
 • Daňové poradenství pro Ministerstvo zemědělství v řízení se správcem daně ve věci údajného porušení rozpočtové kázně (neautorizované výdaje ve výši 1,3 miliardy korun)
 • Mzdová a účetní agenda a daňové poradenství pro řadu průmyslových a obchodních společností

M&A transakční poradenství a investice