MENU
Rowan Legal

V ROWAN LEGAL považujeme právo hospodářské soutěže za jeden z pilířů celé ekonomiky, vytváří totiž právní rámec jejího úspěšného fungování. V naší kanceláři tato oblast spojuje hluboké zkušenosti z robustních mezinárodních i místních kauz s širokou znalostí českého prostředí a práva. I proto je naše praxe pravidelně oceňována českými (Právnická firma roku 2019 pro oblast hospodářské soutěže) i zahraničními nezávislými hodnotiteli.

Naše poradenství v této oblasti poskytujeme těm největším společnostem na českém i globálním trhu, ať už se jedná o soutěžní analýzu vztahů, revizí smluv nebo zastupování před úřady (ÚOHS, EK nebo soudy).

Snažíme se našim klientům vždy radit tak, abychom potenciálním problémům hlavně předcházeli.  Mezi jednu z možností, jak potížím předcházet, je dobře nastavený systém interních pravidel a postupů – compliance program. Takovéto programy obsahují nejen manuály ale i workshopy a školení pro zaměstnance a jsou připraveny vždy na míru potřebám daného klienta.

Jak můžeme pomoci:

  • Posuzovaní obchodních vztahů z pohledu práva hospodářské soutěže.
  • Soutěžní analýzy a compliance poradenství zamýšlené spolupráce na horizontální i vertikální úrovni.
  • Rozbory tržního prostředí a jednání konkurence z pohledu práva hospodářské soutěže a tvorba strategie, jak se bránit protisoutěžním praktikám.
  • Revize distribučních vztahů z pohledu soutěžního práva, návrh funkčních distribučních systémů.
  • Školení k přípravě na neohlášené kontroly a vyškolený tým profesionálů připravených Vám asistovat během kontroly na místě.
  • Poradenství a zastupování v případě šetření / správního řízení vedeného ÚOHS, EK nebo jiného soutěžního orgánu.
  • Soutěžní posouzení fúzí, akvizic a joint ventures, zastupování v řízení o povolení spojení nebo naopak zpracování námitek proti spojení konkurentů s protisoutěžními dopady.
  • Prosazování práva hospodářské soutěže soukromoprávními prostředky včetně zastupování ve sporech o náhradu škody.

Vybrané reference:

O2 CZECH REPUBLIC

Posouzení souladu podmínek aukce na kmitočtová pásma pro 5G sítě z pohledu regulace veřejné podpory dle práva EU, příprava stížnosti k EK a zastupování klienta v řízení před EK.

HEUREKA GROUP

Zastoupení a poradenství klienta v řízení o žalobě na náhradu škody způsobené zneužíváním dominantního postavení společností Google v souvislosti s provozováním cenového srovnávače Google a jeho privilegovaným umísťováním ve vazbě na rozhodnutí Evropské komise ve věci Google Shopping.

EGEM

Zastupování klienta ve správním řízení před ÚOHS v souvislosti se šetřením možného uzavření zakázané dohody v souvislosti s konsorciální spoluprací v zakázkách pro ČEPS, a.s.

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

Zajištění podpory při vyjednávání podmínek spolupráce s ČEZ ohledně výstavby nového jaderného zdroje EDU II včetně posouzení z hlediska veřejné podpory.

SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST

Zjištění komplexního soutěžního poradenství v souvislosti se spojováním soutěžitelů ve formě akvizice, divestice a rozdělení cílové společnosti v rámci zajištění provozování klientovy vodohospodářské infrastruktury po roce 2020.