Rowan Legal

ROWAN LEGAL poskytuje kompletní portfolio právních služeb v oblastech českého i evropského soutěžního práva.

Mimo běžné každodenní poradenství ohledně práva hospodářské soutěže spočívající v přípravě a revizi obchodních smluv a soutěžní analýze fúzí a akvizic, poskytujeme klientům i komplexní právní podporu zaměřenou na právo hospodářské soutěže, včetně poradenství ohledně kartelů, vztahů a praxí v dodavatelsko-odběratelských vztazích a souvisejícího zastupování ve správních řízeních i před českými i evropskými soudy.

Mezi naše klienty patří přední hráči na trhu v oblasti dopravních služeb, odpadového hospodářství, poskytování IT a telekomunikačních služeb, platebních služeb a mnoha dalších. Těmto klientům poskytujeme komplexní poradenství ohledně všech aspektů českého a evropského práva hospodářské soutěže v České republice i EU a pomáháme jejich potížím v souvislosti s hospodářskou soutěží pokud možno spíše předcházet. Pokud se již problémy objeví, zastupujeme klienty již od zahájení šetření Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Pro naše klienty také připravujeme tzv. compliance manuály mj. na téma hospodářské soutěže, jakož i workshopy a školení, včetně vypracování konkrétních příruček a směrnic zaměřených na neohlášené prohlídky prováděné českými i evropskými orgány na ochranu hospodářské soutěže.

Jak můžeme pomoci:

 • Přezkoumávání obchodních smluv z pohledu práva hospodářské soutěže
 • Rozbory souladu s hospodářské soutěže
 • Horizontální a vertikální dohody
 • Zneužívání dominantního postavení
 • Zneužívání významné tržní síly
 • Vyšetřování kartelů
 • Uplatňování shovívavosti (Leniency)
 • Školení k přípravě na neohlášené kontroly
 • Soutěžní posouzení fúzí a akvizic
 • Společné podniky (joint ventures)
 • Prosazování práva hospodářské soutěže soukromoprávními prostředky
 • Zastupování v soudních sporech souvisejících s právem hospodářské soutěže

Vybrané reference:

 • Zastupování společnosti ALSTOM v souvislosti s řízením u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže České republiky, českých soudů a Evropského soudního dvora ve věci kartelové dohody týkající se plynem izolovaných spínacích přístrojů
 • Poradenství německé bance v otázkách hospodářské soutěže v případu akvizice vlastnického české dceřiné společnosti rakouské banky
 • Poradenství předním výrobcům sportovních potřeb se zaměřením na vztahy s distributory a odběrateli, práva duševního vlastnictví a právo hospodářské soutěže
 • Poradenství jedné z předních českých finančních skupin v souvislosti s právem hospodářské soutěže v České republice a EU ve vztahu k privatizaci největší důlní společnosti
 • Zastupování české dceřiné společnosti významného výrobce nákladních automobilů v souvislosti s řízením u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže stran možného zneužití dominantního postavení
 • Poradenství české pobočce významného výrobce alkoholických nápojů a jiného spotřebního zboží v souvislosti s otázkami hospodářské soutěže a příprava příruček s pokyny týkajícími se neohlášených kontrol ze strany Úřadu na ochranu hospodářské soutěže
 • Poradenství české dceřiné společnosti významného vydavatele právnické a jiné literatury v oblasti porušování pravidel hospodářské soutěže, poradenství v souvislosti s řízením před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže

Competition