Rowan Legal

Advokátní kancelář ROWAN LEGAL patří k předním právním firmám v České republice. Našim klientům poskytujeme plný právní servis. Detailní znalost právních předpisů a související judikatury i právní teorie je pro nás samozřejmostí. Uvědomujeme si však, že v dnešním neustále se měnícím obchodním prostředí to nestačí. Proto je pro nás důležité do hloubky porozumět i podnikání našich klientů, abychom se stali nejen jejich rádci, ale především jejich rovnocennými partnery. Propojení s vyškolenými odborníky na účetnictví nám navíc umožňuje maximálně efektivní poskytování právních služeb, kdy právní poradenství nejen reflektuje hlubokou znalost aktuálního právního stavu, ale zároveň je pro naše klienty ekonomicky výhodné.

Právníci kanceláře ROWAN LEGAL mají rozsáhlé zkušenosti převážně v těchto oblastech: právo obchodních společností,  fúze/akvizice/joint ventures, IT právo a telekomunikace, mediální právo a právo duševního a průmyslového vlastnictví, řešení sporů a rozhodčí řízení, veřejné zakázky, ochrana osobních údajů.