MENU
Rowan Legal

Na náš tým civilní litigace se s důvěrou obrací všichni, kteří hledají prvotřídní pomoc, ať už jde o největší hráče na trhu či jednotlivce s velkými problémy. Umíme poradit s každým případem a klienti nás nejvíce oceňují za naši expertízu při řešení sporů v oborech IT a telekomunikací, duševního vlastnictví, stavebního práva, bankovnictví, transakcí a nekalosoutěžních sporů. 

Zájmy našich klientů zastupujeme ve všech stádiích řešení sporů a před všemi soudními instancemi. Vždy přitom hledáme co nejvýhodnější řešení pro klienta – ať již jde o důraz na prevenci či alternativní způsoby řešení sporů včetně vyjednávání a mediace, ve kterých máme vysokou úspěšnost. V případě potřeby pak důrazně hájíme zájmy klienta i před soudy, včetně následného výkonu rozhodnutí. 

K naplňování našeho poslání nám pomáhá soustavné vzdělávání se a bohatá praxe jak v soudních sporech, tak i alternativních způsobech řešení sporů; členy našeho týmu jsou totiž také mediátoři a rozhodci. 

Jak můžeme pomoci:  

  • Připravíme pro vás podrobný návrh řešení vašeho problému, respektující vaše obchodní zájmy. 
  • Zapojíme se do kterékoli fáze probíhajícího sporu – před jednáním u soudu, v odvolacím řízení, pro podání dovolání či ústavní stížnosti. 
  • Budeme usilovat o výhodné mimosoudní vyřešení sporu. 
  • Využijeme všech nezbytných procesních institutů k ochraně vašich zájmů. 
  • Uzpůsobíme procesní strategii a právní argumentaci krokům protistrany i soudů. 
  • Přinášíme flexibilní, inovativní a kreativní způsoby řešení vzniklých sporů. 
  • Zajistíme výkon rozhodnutí v exekučním řízení. 

Vybrané reference: 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Zastoupení klienta, Hlavní město Praha, v řadě sporů (11) vyplývajících z projektu Opencard – např. spory z tvrzeného porušení autorských práv a z poskytování maintenance IT řešení nebo ve sporech o zaplacení náhrady způsobené škody. Souhrnně dosahují spory hodnoty stovek milionů Kč. 

O2 CZECH REPUBLIC
Zastupování společnosti O2 Czech Republic, poskytovatele téměř osmi miliónů mobilních a pevných linek a dalších ICT služeb, v sérii několika obchodních sporů s vícero subjekty. 

NESS CZECH
Zastupování společnosti NESS Czech, dceřinnou společnost celosvětového poskytovatele služeb a řešení v oblasti informačních technologií, v několika IT sporech, jejichž hodnota přesahuje stovky milionů Kč. 

HEUREKA GROUP
Zastupování společnosti Heureka Groupnejvětší nákupní portál a srovnávač cen na českém internetu, v soudním sporu s Google o náhradu škody způsobené zneužitím dominantního postavení Google ve výši dosahující téměř 400 milionů Kč. 

DIAMO
Zastupování státního podniku DIAMO, státní podnik specializující se na zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví, v sérii sporů, jejichž hodnota přesahuje 1,2 miliardy Kč.