MENU
Rowan Legal

Nad rámec konkrétních oborových specializací jsme připraveni poskytnout právní pomoc i v dalších otázkách, při kterých se klient střetává s veřejnoprávní regulací či správním řízením. Poskytujeme tak poradenství např. vysokým školám, řešíme otázky spojené s ochranou životního prostředídopravou, vyvlastněním nebo právem na informace. 

Ať  klienta čeká přestupkové řízení, řízení o uložení povinnosti, kontrola nebo přezkum rozhodnutí správních orgánů soudy, nabízíme naše rozsáhlé znalosti a zkušenosti v široké škále témat. Náš tým odborníků na správní a procesní právo připraví na míru strategii postupu v konkrétním řízení, posoudí zákonnost postupů úřadů apřezkoumá argumentaci správních soudů pro přípravu kasační či ústavní stížnosti. 

Zajistíme, aby vaše práva byla chráněna, a řízení, se kterými se potýkáte, skončena ve váš prospěch. Bohaté zkušenosti s jednáním s úřady i soudy nám pak umožňují přijít s řešeními, která povedou k dosažení výsledků přesně podle vašich potřeb. 

Jak můžeme pomoci: 

  • Zastoupíme vás v řízení před správními orgány. 
  • Poskytujeme poradenství k plnění povinností v regulovaných odvětvích. 
  • Zajistíme soulad vaší dokumentace s požadavky veřejné správy. 
  • Pomůžeme vám v případě obvinění ze spáchání přestupku. 
  • Sestavíme účinnou právní argumentaci pro správní žalobu i kasační stížnost. 
  • Vyhodnotíme správnost úředních postupů správních orgánů. Zajistíme pro vás řádný průběh kontroly i vypracování námitek podle kontrolního řádu. 

Vybrané reference:  

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Komplexní právní poradenství v souvislosti s žádostí dle z. č. 106/1999 Sb. 

VÝZNAMNÝ HRÁČ V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Zastoupení provozovatele skládek ve více než 200 správních řízeních s původci odpadu o uložení povinnosti uhradit poplatek za ukládání odpadu na skládce. Zastupování klienta v celé řadě správních řízení týkajících se nejrůznějších povinností podle zákona o odpadech. 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Právní poradenství v souvislosti se spory s vlastníky dotčených stavbou úseku dálnice D3 (obchvat Tábora) za účelem zajištění potřebných práv pro odblokování výstavby, a to včetně zastupování v mimosoudních vyjednáváních a ve vyvlastňovacích řízeních.
Zastupování ve vícero řízeních před správními soudy, včetně Nejvyššího správního soudu, týkajících se žalob na zrušení stavebního povolení na veřejnou infrastrukturu (Dálnice D11, stavba 1107 Smiřice – Jaroměř).  

O2 CZECH REPUBLIC
Zastupování ve dvou soudních řízeních o žalobě proti nezákonnému zásahu orgánu státní správy. 

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA
Zastoupení klienta, soukromé vysoké školy, při prováděné kontrole a navazujících úkonech Národního akreditačního úřadu a následné úspěšné zastupování klienta v řízení o omezení akreditace.