JUDr. Vilém Podešva, LLM je partnerem odpovědným za vnitřní řízení advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Patří k předním expertům v oblasti práva veřejných zakázek a projektů v rámci partnerství soukromého a veřejného sektoru (projekty PPP), specializuje se též na právo hospodářské soutěže.

1. Co máte na své práci nejraději?Na advokacii si velmi cením to, že je to skutečně svobodné povolání. Loni jsem slavil patnáct let v advokacii a prakticky od počátku svého působení v tomto odvětví mi vyhovovalo, že vztahy v rámci advokátní kanceláře či s klienty fungují spíše na bázi partnerské. Nedokázal bych profesně fungovat v instituci založené na principech přílišné subordinace.

Zbytek rozhovoru naleznete na stránkách epravo.cz pod linkem zde.


Další fáze boje za ochranu dat: Německý antimonopolní úřad omezil zpracování uživatelských údajů ze strany Facebooku. Chambers Global 2019: Úspěch pro ROWAN LEGAL