MENU
Rowan Legal
  • podrouzkova@rowan.legal

Eliška se specializuje na oblast práva veřejných zakázek a na související občanské právo, správní právo a dotační právo. V rámci této agendy poskytuje komplexní poradenství zadavatelům a dodavatelům z veřejného i soukromého sektoru.

Zabývá se především právním poradenstvím pro zadavatele veřejných zakázek při přípravě zadávacích podmínek a smluv, administrací zadávacího řízení, vyřizováním námitek a zastupováním v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Podílela se na zadání významných veřejných zakázek pro klienty zejména ze sektoru vědy a výzkumu, technologie, veřejných služeb a dopravy. Souhrnná hodnota veřejných zakázek, na jejichž přípravě participovala, dosahuje stovek mil. Kč. Poskytuje právní podporu rovněž dodavatelům ucházejícím se o veřejné zakázky ve fázi přípravy jejich nabídek i v ostatních fázích zadávacího řízení.

Eliška se do týmu advokátní kanceláře ROWAN LEGAL přidala v roce 2023 po svém delším působení v advokátní kanceláři specializující se převážně na veřejný sektor. Pracovní zkušenosti rovněž získala v průběhu jejího působení u České pošty s.p., Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky nebo při poskytování právních služeb pro Technologickou agenturu České republiky. V roce 2022 byla zapsána na seznam advokátů České advokátní komory. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2019 získala magisterský titul a v roce 2020 doktorský titul.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2020
Obor studia: Státní rigorózní zkouška (JUDr.), Finanční právo

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2019
Obor studia: Magisterské studium (Mgr.), Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokátka (09/2023–současnost)

Společnost: Advokátní kancelář Volopich Tomšíček & spol. s.r.o.
Pozice:

  • Advokátka (10/2022–06/2023)
  • Advokátní koncipientka (11/2019–10/2022)

Společnost: Česká pošta s. p.
Pozice: Právnička odboru Právní podpora nákupu (01/2019–10/2019)

Společnost:  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Pozice: Právní asistentka (08/2016–12/2018)

Společnost:  JURISTIC spol. s r.o.
Pozice: Právní asistentka (08/2017–01/2018)

Společnost:  Magistrát hlavního města Prahy
Pozice: Stážistka (10/2016–12/2016)