MENU
Rowan Legal
  • yu@rowan.legal

Leonard je studentem čtvrtého ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a aktuálně se věnuje oblasti pracovního práva. Dále se zajímá o trestní právo, právo veřejných zakázek a právu s přesahem do oblasti ICT.

Leonard přišel do kanceláře v roce 2023 po svém působení v advokátních kancelářích zabývajícími se oblastmi práva obchodního, hospodářské soutěže, M&A, arbitráží, infrastrukturou, energetikou a právem IP jako právní asistent a dále má i zkušenosti v občanském, rodinném a trestním právu. Zajímá se též o pracovní právo a problematiku diskriminace.

Ve volném čase se věnuje studentskému vzdělávacímu projektu „Pražský studentský summit“ pro studenty středních a vysokých škol, který se zaměřuje na mezinárodní dění.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2020
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Paralegal (07/2023–dosud)

Společnost: Advokátní kancelář Hrinko s.r.o.
Pozice: Paralegal (01/2023–07/2023)

Společnost: Skils s.r.o. advokátní kancelář
Pozice: Právní asistent (03/2021–03/2023)