MENU
Rowan Legal
  • takacsova@rowan.legal

Viktória se specializuje na poradenství v oblasti civilních litigací a rozhodčího řízení. Dále se specializuje na oblast trestního řízení.

Viktória do advokátní kanceláře přišla v roce 2023 po svém působení v advokátních kancelářích v České republice, kde se zaměřovala na procesní právo a poté se věnovala generální praxi.

Viktória má zkušenosti s mimosoudním řešením sporů, ale i s vedením případů ve všech fázích soudního řízení před i po podání žaloby, včetně výkonu rozhodnutí.

Viktória absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2013 získala magisterský titul. Profesní titul LL.M. jí byl udělen University of Birmingham v Anglii. V roce 2021 byla zapsána na seznam advokátů České advokátní komory.

 

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2013
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: University of Birmingham, 2017
Obor studia: Master of Laws (LL.M.) International Law: Crime, Justice and Human Rights

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokát (11/2023–dosud)

Společnost: Erudit advokátní kancelář, s.r.o.
Pozice: Advokát (5/2022–10/2023)

Společnost: Advokátní kancelář Mgr. Jana Ševčíka
Pozice:  Advokátní koncipient, Advokát (12/2017–5/2022)

Společnost: CAPITA PLC
Pozice: Projektový koordinátor (11/2014–6/2017)

Společnost: Mgr. Milan Chytil, advokát
Pozice: Advokátní koncipient (10/2013–10/2014)

Společnost: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Pozice: Právní asistent (7/2011–6/2013)