MENU
Rowan Legal
  • fryzelka@rowan.legal

Vojtěch se specializuje v oblasti práva duševního vlastnictví, zejména práva autorského. Dále se vzdělává v právu informačních technologií a právu kybernetické bezpečnosti.

Vojtěch získává praxi v různorodých oblastech práva. Pracuje například na rešerších, tvorbě právních dokumentů a podkladů, nebo se podílel na revidování smluv. V průběhu svého působení měl možnost poskytnout kolegům podporu i v oblastech, jako je rodinné nebo trestní právo.

Vojtěch do advokátní kanceláře přišel v roce 2023 po svém působení v advokátní kanceláři věnující se pozemkovému právu. Vojtěch je studentem pátého ročníku studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (2019–dosud)
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Paralegal (06/2023–dosud)

Společnost:  Tulis & Špryňar, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Paralegal (09/2022–01/2023)