MENU
Rowan Legal
  • drapelova@rowan.legal

Hana se specializuje na poradenství v oblasti veřejného sektoru, zejména pak na práva veřejných zakázek a smluvní agendu. Dále se specializuje na oblast energetického práva.

V současné době se věnuje především oblasti veřejných investic. Hana má zkušenosti také s přípravou a realizací specifických modelů realizace stavebních projektů, jako je například metoda Public-Private-Partnership (PPP). Poskytuje právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak dodavatelům, a to v oblasti zadávacího a koncesního řízení a řízení před soudy a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

V rámci své specializace se Hana zabývá zejména zpracováváním zadávacích podmínek, smluvních dokumentací, tvorbou právních analýz, komplexní administrací zadávacích řízení a problematikou financování projektů z evropských či národních dotačních titulů.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2015
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokát (03/2024–dosud)

Společnost: Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Pozice: Advokát (09/2020–02/2024)

Společnost: VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Pozice: Právník (09/2019–08/2020)

Společnost: JUDr. Petr Víška, advokátní kancelář
Pozice: Advokátní koncipient (07/2016–08/2019)