Užívání ochranných známek ve videohrách ve světle aktuální judikatury

11.8.2020

Autor: JUDr. Josef Donát LL.M., Mgr. Ing Pavel Hejl a Mgr. David Sláma Vydavatel: Právní prostor Soud v New Yorku nedávno rozhodl, že užívání vozidel Humvee výrobce AMV ve hrách společnosti Activision není porušením práv duševního vlastnictví a spadá pod…

Revizní znalecký posudek v civilním řízení

3.8.2020

Autor: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Jaroslav Heyduk a Mgr. Lucie Kačerová Vydavatel: epravo.cz Pokud se soudu nezdají závěry znaleckého posudku, může je nahradit vlastní úvahou? Na první pohled to dává perfektní smysl – soud prostě jen opraví to, co mu…

Nastal soumrak nad předáváním dat mimo EU?

31.7.2020

Autor: Mgr. Michal Nulíček, LL.M. Vydavatel: Lidovky.cz Soudní dvůr EU zrušil minulý týden tzv. Privacy Shield, systém, na jehož základě mohly společnosti jednoduše předávat osobní údaje svých zákazníků z EU do USA. Trnem v oku Soudnímu dvoru byla především široká…

Ochrana oznamovatelů v České republice

24.7.2020

Autor: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., CIPP/E, Mgr. Bohuslav Lichnovský, LL.M., FIP a Mgr. Anna Cervanová, LL.M. Vydavatel: epravo.cz Obáváte se přílišné byrokracie, vysokých nákladů a zneužívání ze strany vašich zaměstnanců? V našem článku na EPRAVO.CZ, a.s. vám ukážeme, že takové obavy…

Kulatý stůl: Jak se bude vyvíjet ekonomika po pandemii?

23.7.2020

Vydavatel: Časopis Estate Jaký bude vývoj české ekonomiky v dalších měsících? Jaká opatření by měla být přijata, aby dopad krize byl co nejmenší? Na tyto a další otázky odpovídal JUDr. Josef Donát pro časopis Estate. Pro přečtení celého rozhovoru klikněte…

Vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů se otřesou v základech. Od ledna je promění velká novela zákoníku práce

21.7.2020

Autor: Mgr. Martin Murad a Mgr. Adéla Uhrinová Vydavatel: Týden.cz Spravedlivější výpočet dovolené, zvýšená ochrana zaměstnanců, jejichž pracoviště přechází pod nového zaměstnavatele či institut sdílených pracovních míst. To je jen pár revolučních změn, které přináší jedna z doposud nejrozsáhlejších novelizací…

Lhůta sama o sobě nemůže být neústavní, zopakoval Ústavní soud

21.7.2020

Autor: Mgr. Petr Zábranský a JUDr. Martin Mezenský Ústavní soud dnes vydal nález sp. zn. Pl. ÚS 25/19, kterým zamítl návrh Nejvyššího správního soudu na zrušení § 80 odst. 1 a 2 soudního řádu správního. Konstatoval, že samotná existence jednoleté…

Soudní dvůr EU dnes vydal rozsudek ve věci Schrems II

16.7.2020

Autor: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E a Mgr. Filip Beneš Aktuální sdělení z oblasti ochrany osobních údajů, a to souvislosti s dnešním rozhodnutím Soudního dvora EU ve věci Schrems II. V něm Soudní dvůr…

Změna výkladu zjevného narušení veřejného pořádku v koncepci absolutní neplatnosti právního jednání

15.7.2020

Autor: JUDr. Martin Šubrt, Ph.D., LL.M., Mgr. Irena Kolárová a Mgr. Pavel Víšek Vydavatel: epravo.cz Dne 10. června 2020 vydal velký senát Nejvyššího soudu České republiky rozhodnutí ve věci sp. zn. 31 ICdo 36/2020, ve kterém se zabýval platností smlouvy…

Whistleblowing jako příležitost k odhalení černých ovcí v organizaci

14.7.2020

Autor: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., Mgr. Bohuslav Lichnovský, LL.M., FIP, a Mgr. Anna Cervanová, LL.M. Proč je whistleblowing systém potřebný a jak Vám pomůže zachránit dobrou pověst, organizaci, investice a dokonce i svobodu? Zejména ve větších organizacích často platí, že…

Výslech svědka dožádaným soudem zpravidla nevede ke spolehlivému zjištění skutkového stavu

13.7.2020

Autor: JUDr. Lukáš Duffek a Mgr. Lucie Kačerová V praxi se nikoliv ojediněle setkáváme s případy, kdy je určitý úkon proveden místo příslušného procesního soudu soudem dožádaným. Zpravidla se jedná o výslechy svědků nebo znalců, kdy je takový úkon hospodárnější provést například…

Prostorové odposlechy a jejich využití v jiné trestní věci

7.7.2020

Autoři: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Petr Zábranský, Mgr. Linda Coufalová Prostorové odposlechy jsou v trestním řádu upraveny v ust. § 158d trestního řádu označeném marginální rubrikou „Sledování osob a věcí“. Samotný pojem „prostorový odposlech“ je však trestnímu řádu neznámý a tato…

No-Go zóny při používání cookies

2.7.2020

Autor: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., Mgr. Bohuslav Lichnovský, LL.M., Mgr. Filip Beneš Úřad pro ochranu osobních údajů ve svém kontrolním plánu pro rok 2020 avizoval, že se problematice používání cookies hodlá v tomto roce intenzivně věnovat, když má v plánu…

O krok blíže k hromadným žalobám

29.6.2020

Autor: Mgr. Michal Nulíček, LL.M. a Mgr. Jaroslav Heyduk Tisková zpráva Evropského parlamentu z 22. června o dohodě nad revidovaným textem Směrnice o zástupných žalobách ohlásila naději na brzkou finalizaci právní úpravy hromadných žalob (v evropské terminologii zástupných žalob“) na evropské…

Nejvyšší soud vykládá rozvazovací podmínku v souvislosti s uplatněním předkupního práva

29.6.2020

Autor: Mgr. Lucie Kačerová Za šest a půl let účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, resp. tzv. nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) nelze přehlédnout, že právní úprava předkupního práva je jedním z nejdiskutovanějších témat. Důvodem je již několikrát změněná…

Co přináší novela zákoníku práce?

29.6.2020

Autor: Mgr. Martin Murad a Mgr. Adéla Uhrinová Dne 30. července 2020, potažmo 1. ledna 2021, nabude účinnosti dlouho očekávaná novela zákoníku práce, jejíž cílem je mimo jiné zjednodušit realizaci práv zaměstnance, zjednodušit komunikaci mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, zvýšit míru…

Judikatura: Z výběru judikatury dopadající na odpovědnost členů statutárního orgánu

29.6.2020

Autor: Mgr. Irena Kolárová a Mgr. Jiří Ganger Vrchní soud v Olomouci se ve svém rozhodnutí (5 Cmo 15/2020) kromě jiného vyjadřoval k okamžiku vzniku ručení člena statutárního orgánu za splnění závazků obchodní korporace při úpadku obchodní korporace ve smyslu ustanovení §…

Velká novela zákona o obchodních korporacích – přehled toho nejvýznamnějšího s doporučeními k postupu

29.6.2020

Autor: Mgr. Ondřej Křížek, Mgr. Irena Kolárová a Mgr. Pavel Víšek Těmi nejzásadnějšími změnami v novele ZOK (účinné od 1. ledna 2021) budou zejména: zavedení zvláštního druhu podílu/akcie s tzv. vysílacím právem (tj. právem jmenovat určitého člena statutárního orgánu); zrušení funkce statutárního…

Novinky v evidenci skutečných majitelů

29.6.2020

Autor: Mgr. Irena Kolárová a Mgr. Pavel Víšek Přehled hlavních změn v evidenci skutečných majitelů s doporučeními k postupu Přísnější sankce za nezapsání skutečného majitele společnosti Ke dni 1. ledna 2018 byla zřízena evidence údajů o skutečném majiteli, do které jsou obchodní…

K možnosti uzavřít dodatek k „zavkladované“ smlouvě o převodu nemovitosti

29.6.2020

Autor: Mgr. Irena Kolárová a Mgr. Martin Murad Judikatura: K možnosti uzavřít dodatek k „zavkladované“ smlouvě o převodu nemovitosti Z dosavadní judikatury plynulo, že smlouvu o převodu nemovitosti poté, co bylo na jejím základě vloženo do katastru nemovitostí vlastnické právo, již nelze…

Spodní hranice majetkové škody v trestním zákoníku není protiústavní, její případné zvýšení je věcí zákonodárce.

23.6.2020

Autor: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Petr Zábranský, Mgr. Linda Coufalová Okresní soud v Liberci v pozici navrhovatele namítal protiústavnost § 138 odst. 1 trestního zákoníku, které určuje hranice majetkové škody pro vznik trestní odpovědnosti. Dospěl k závěru, že toto ustanovení je v rozporu s čl. 40…

Novinky v právní úpravě ochrany spotřebitele

Datum konání: Čtvrtek 18.6. v 10:00

Právní úpravu ochrany spotřebitele čeká v nejbližší době řada významných změny, a to díky nové legislativě, zejména v podobě balíčku New Deal for Consumers, směrnic o prodeji zboží a o prodeji digitálního obsahu a novel občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele….

ROWAN LEGAL přivítá v týmu nového partnera: JUDr. Lukáše Duffka

15.6.2020

Od 1.7.2020 se novým salary partnerem ROWAN LEGAL stává JUDr. Lukáš Duffek. Lukáš v ROWAN LEGAL pracuje už od roku 2007 a od počátku se profiluje v zastupování klientů v civilních soudních sporech se zaměřením na spory obchodní. Díky své dlouholeté praxi a…

Neplatnost právních domněnek a fikcí ve smlouvách

12.6.2020

Autor: JUDr. Josef Donát, LL.M, Mgr. Bohuslav Lichnovský, CIPP/E a Mgr. Jakub Jirovský Vydavatel: epravo.cz Pokud píšete smlouvy, zpozorněte. Nejvyšší soud ve svém nedávném rozsudku rozhodl, že právní domněnky a fikce ve smlouvách nemají co dělat. Jaké to může mít…

Pravidla pro využití konopí v potravinách a v kosmetice

12.6.2020

Autor: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., JUDr. Tereza Drábková, Ph.D. Vydavatel: Právní rádce 6/2020 Diskuze ohledně konopí a jeho regulace se většinou soustředí na konopí pro léčebné užití. Nejinak tomu bylo ostatně i v našich předchozích příspěvcích na toto téma. Tentokrát se…

Webinář – Od zítra digitálně: soukromý sektor

10.6.2020

Přednášející: Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E, Mgr. Martin Murad, Ing. Robert Piffl Pořadatel: exponet.cz Řada firem je nucena převést své procesy v krátké době z papírové do digitální podoby. Jak tuto změnu úspěšně zvládnout a jakých chyb se…

Převedení zaměstnance na jinou práci v souvislosti s pandemií

9.6.2020

Autor: Mgr. Martin Murad a Mgr. Adéla Uhrinová Vydavatel: Moderní HR manager, 20.vydání Celý článek najdete zde.

Po koronakrizi mohou zrychlit mezinárodní arbitráže. Rowan Legal chce v Česku „e-hearing“

8.6.2020

Advokátní kancelář Rowan Legal přešla během koronavirové pandemie na práci z domova, do budoucna ji chce nabízet svým lidem i jako benefit, popisuje v dalším pokračování velké ankety INFO.CZ Koronavirus v advokacii její partner Miloš Olík. Propouštět kvůli krizi kancelář…

Pravidla pro obžalobu a povinnost uvádět návrh na uložení trestu

5.6.2020

Autor: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Petr Zábranský, Mgr. Linda Coufalová Pravidla pro obžalobu a povinnost uvádět návrh na uložení trestu Obžaloba je podstatným milníkem trestního řízení a výrazně ovlivňuje, jak bude probíhat navazující řízení před soudem. Její náležitosti jsou podrobně…

ELEKTRONICKÁ IDENTITA PRO VŠECHNY

3.6.2020

Magazín Egovernment, spolu se svými partnery, připravil speciální formát diskuzí – STUDIO EGOVERNMENT. Dne 3. 6. 2020 se konala diskuze jejíž tématem byla ELEKTRONICKÁ IDENTITA PRO VŠECHNY  V prosinci loňského roku poslanecká sněmovna schválila Novelu bankovního zákona (sněmovní tisk 554) a…

Ochrana zahraničních investic v době COVID-19

3.6.2020

Autor: JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb a JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk Nouzový stav je za námi, vládní opatření se postupně uvolňují a vstupujeme do neznáma co se týká dalšího vývoje šíření viru SARS-CoV-2 (tuto otázku ale nechme na…

Chytrá karanténa: Proč v Česku potřebujeme souhlas?

1.6.2020

Advokát Michal Nulíček, partner ve firmě Rowan Legal, byl na serveru tyden.cz citován ve spojení s tématem chytré karantény a respektování soukromí osob ze strany státu. Celý článek zde.

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím: nástroj obrany povinných subjektů před kverulanty?

29.5.2020

Autor: Mgr. Petr Zábranský, JUDr. Martin Mezenský Právo na informace je jedním ze základních, dokonce ústavně garantovaných práv, které je zaručeno každému, a jehož smyslem je především kontrola činnosti veřejné správy. Jak opakovaně uvádí Nejvyšší správní soud, cílem kontroly veřejné…

Role státních institucí při pěstování konopí

28.5.2020

Autoři: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., Mgr. Anna Cervanová, LL.M. a JUDr. Tereza Drábková Vydavatel: Právní rádce Při pěstování, výrobě i dalším nakládání s konopím a konopnými produkty přichází producenti, dovozci a prodejci do styku s celou řadou orgánů veřejné moci….

Jak bezpečně nakládat s konopím

21.5.2020

Autor: Mgr. Michal Nulíček, LL.M. a JUDr. Tereza Drábková Vydavatel: Právní rádce Legální využívání konopí (pro lékařské i další účely) je stále rozšířenější a představuje zajímavou příležitost jak pro výrobce, tak pro investory. Tomu napomáhá i uvolňující se legislativa v mnoha…

Důvody pro odstoupení od konkurenční doložky ze strany zaměstnavatele

20.5.2020

Autor: Mgr. Martin Murad, Mgr. Adéla Uhrinová Vydavatel: ePravo.cz Rozhodli jste se skončit pracovní poměr zaměstnance a zjistili jste, že nemáte z objektivních důvodů zájem na trvání sjednané konkurenční doložky, například proto, že zaměstnanec nepřišel do kontaktu s citlivými informacemi?…

Chytrá karanténa – proč v Česku potřebujeme souhlas?

13.5.2020

Autor: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., Mgr. Bohuslav Lichnovský, LL.M., CIPP/E a Mgr. Filip Beneš Chytrá karanténa – proč v Česku potřebujeme souhlas? Zahalené tváře, zákaz shromažďování, zavřené školy a některé obchody, omezený provoz restaurací, nouzový stav a plošná karanténa. Mimořádná opatření,…

The Legal 500: Čtyři české kanceláře dosáhly na nejvyšší ocenění

12.5.2020

Vydavatel: lidovky.cz The Legal 500 vyhlásil výsledky svého prestižního mezinárodního žebříčku právních firem pro rok 2020. Vedle globálních právních kanceláří působících na českém trhu pronikly na první příčku v některé z kategorií také 4 české advokátní kanceláře. Celý článek zde.

Virtuální ústní jednání v rozhodčím řízení – Soulský protokol (3.díl)

7.5.2020

Autoři: JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb, JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk a Mgr. František Halfar, Ph.D. V rámci tématu e-hearingu v rozhodčím řízení v období nákazy COVID-19 je rozhodně nutné upozornit nejen na aktuální doporučení vydávaná v reakci na nákazu COVID-19, ale též…

Záchrana pro placení soudního poplatku v poslední den lhůty

6.5.2020

Autor: Mgr. Jaroslav Heyduk, Mgr. Barbora Šimková Ústavní soud ve svém nedávnem nálezu ze dne 30. dubna 2020, sp. zn. I. ÚS 2025/19 postavil najisto povahu lhůty pro zaplacení soudního poplatku ve formě kolkových známek, když rozhodl, že se jedná…

Webinář: Online prodejcem ze dne na den

4.5.2020

Přednášející: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., CIPP/E, Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek Pořadatel: Exponet V důsledku uzavření provozoven kvůli koronaviru přichází řada prodejců a poskytovatelů služeb každým dnem o významnou část svých tržeb. Záchranou může být pro řadu podnikatelů přechod…

Lex Covid: K čemu podnikatelům (ne)poslouží vyhlášení mimořádného moratoria

27.4.2020

Autor: Mgr. Ondřej Křížek a Mgr. Tereza Holubová Vyhlášením ve Sbírce zákonů nabyl dne 24. dubna 2020 účinnosti zákon o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 (označovaného jako Lex Covid), který přináší zásadní změny v insolvenčním právu. Tyto změny…

Virtuální ústní jednání v rozhodčím řízení – řešení od ICC (2.DÍL)

27.4.2020

Autoři: JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb,  JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk a Mgr. František Halfar, Ph.D. Ve druhém díle naší série příspěvků na téma e-hearing v rozhodčím řízení se budeme věnovat doporučení ohledně ústních jednání v období nákazy COVID-19 jedné z…

Webinář: IT projekt v ohrožení

27.4.2020

Autor: JUDr. Josef Donát, LL.M., Mgr. et. Mgr. Jan Tomíšek, CIPP/E Vydavatel: Exponet Současná pandemie má negativní dopad na řadu běžících IT projektů. Okolnosti mohou vést k pozastavení a v některých případech dokonce ukončení projektů. Podepsané smlouvy však na tyto…

Opatření sloužící ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících podnikání

20.4.2020

Autoři: Mgr. Petr Zábranský a JUDr. Martin Mezenský Senát vrátil Poslanecké sněmovně další zákon směřující ke zmírnění dopadu koronavirované epidemie, který se týká úpravy závazkových vztahů. O konečné podobě návrhu tak budou znovu rozhodovat poslanci. Ač byl návrh zákona o…

Ústavní soud k ukládání trestu odnětí svobody rodičům nezletilých dětí

20.4.2020

Autoři: JUDr. Lukáš Duffek a Mgr. Petr Zábranský Ve svém novém rozhodnutí ze dne 17. dubna 2020 (sp. zn. IV. ÚS 950/19) se Ústavní soud poměrně pečlivě věnoval pravidlům pro poměřování nejlepšího zájmu dítěte na straně jedné a veřejného zájmu…

Webinář – Jak postupovat, pokud je váš IT projekt v ohrožení

17.4.2020

Přednášejí: JUDr. Josef Donát, LL.M., Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E Pořadatel: exponet.cz Současná pandemie má negativní dopad na řadu běžících IT projektů. Okolnosti mohou vést k pozastavení a v některých případech dokonce ukončení projektů. Podepsané smlouvy však na…

Virtuální ústní jednání v rozhodčím řízení (1.díl)

17.4.2020

Autor: JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb a JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk Šíření nového koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19) napříč celým světem hluboce zasáhlo obchod, zpomalilo ho a někde dokonce téměř paralyzovalo. Události posledních měsíců se dotkly všech aspektů podnikání, včetně…

The Legal 500: ROWAN LEGAL si odnáší nejvyšší ocenění

16.4.2020

Dne 15.4. byly vyhlášeny výsledky prestižního mezinárodního právního žebříčku The Legal 500 pro rok 2020. Hodnocení je výsledkem několikaměsíčního průzkumu mezi klienty advokátních kanceláří. ROWAN LEGAL si cekově odnesl 8 ocenění (o 4 více než v loňském roce) a celkem 16…

Několik poznámek k připravované novele ZZVZ

16.4.2020

Autoři: Mgr. Jiří Harnach, Mgr. David Mlíčko a Mgr. Michal Kožár V meziresortním připomínkovém řízení se nyní nachází vládní návrh novely ZZVZ. Podívali jsme se na něj optikou praktických zkušeností a přinášíme drobné komentáře k některým vybraným ustanovením. Několik poznámek…

← Starší příspěvkyNovější příspěvky →